Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Bạn không thể tránh khỏi sai sót khi viết hóa đơn chứng từ, tuy nhiên không phải đơn giản bạn chỉ vứt bỏ nó là xong mà đi kèm với nó là một văn bản được ban hành theo quy định của Bộ tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới đây thì việc hủy hóa đơn sẽ được thay thế bằng Biên bản thu hồi và điều chỉnh hóa đơn. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản huỷ hoá đơn tại đây

Hóa đơn khi xé ra khỏi quyền mà phát hiện sai sót thì doanh nghiệp phải tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn đồng thời xuất lại hóa đơn GTGT thay thế cho hóa đơn đã hủy.

Nội dung biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm thông tin về các bên nhân hóa đơn và xuất hóa đơn, lý do hủy, cam kết không kê khai và các nội dung khác như sau:

 

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn