• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Thủ thuật Excel
  • Các hàm chuỗi Excel bạn nên học trước khi học hàm If và Vlookup, Hlookup [Kèm Video]

Các hàm chuỗi Excel bạn nên học trước khi học hàm If và Vlookup, Hlookup [Kèm Video]

Không thể phủ nhận mức độ quan trọng của hàm If trong các tính toán có nhiều điều kiện. Nhưng để làm được điều đó bạn cần các hàm chuỗi nhằm hỗ trợ bạn trong việc tính toán.

Các hàm trong Excel đều có công dụng riêng. Chúng đều quan trọng như nhau. Có những hàm Excel này sẽ là nền để bạn học những hàm khác trong Excel. Hàm dạng chuỗi là một trong những hàm giúp bạn nắm vững được cơ bản. Bạn nắm được hàm chuỗi thì bạn đã thành công được một nửa trong việc học hàm If và hàm Vlookup.

Tải Office cho rằng hàm chuỗi sẽ là một hàm nền tảng giúp bạn có được những kĩ thuật để xử lí hàm If và hàm Vlookup.

Bạn học Excel thì cần nắm rõ hàm chuỗi. Ba hàm IF và Hlookup, Vlookup luôn thuộc hàng cực khó. Nếu bạn mới học hàm If và hàm Hlookup, Vlookup bạn sẽ thấy rối. 

Muốn thành thạo được hai hàm cực khó này không phải là chuyện dễ dàng. Bạn cứ đi từng bước nhỏ cho chắc chắn tránh tình trạng bạn bị ngộp hàm Excel. Hàm chuỗi sẽ là bước tiến đầu tiên để bạn nắm chắc những hàm kế tiếp. Đừng hấp tấp vội vàng. Hàm chuỗi dù đôi lúc bạn cảm thấy nó khá vô ích. Nhưng đây chính là nền cho hai hàm quan trọng sau này.

Cùng xem các công thức của hàm chuỗi nào. Hàm chuỗi gồm Left,Right,Mid,Len,Trim,Value. 

Hàm chuỗi

Hàm Left

Hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên trái của chuỗi kí tự

Công thức : =Left(text, [num_chars])

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Left

Hàm Right

Hàm lấy kí tự bắt đầu từ bên phải của chuỗi kí tự

Công thức : =Right(text, [num_chars])

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Right

Hàm Mid

Hàm xuất ra một hoặc nhiều kí tự liên tiếp trong chuỗi kí tự

Công thức : =Mid(text, start_num, num_chars)

Trong đó Text : chuỗi cần lấy kí tự

Start_num: kí tự bắt đầu muốn lấy ra khỏi chuỗi kí tự

Num_chars: số kí tự muốn lấy

Hàm Mid

Hàm Len

Hàm dùng để đếm số kí tự trong chuỗi

Công thức : =Len(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần đếm

Hàm Len

Hàm Trim

Xoá khoảng trắng không cần thiết trong chuỗi

Công thức : =Trim(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần xoá khoảng trắngKiểm tra hàm Trim bằng cách nhập hàm Len để xem kết quả có xoá khoảng trắng hay chưa

Hàm Value

Chuyển một chuỗi thành một số

Công thức : =Value(text)

Trong đó Text: chuỗi kí tự cần chuyển thành số

Hàm Value

Hàm chuỗi giúp bạn lấy một hoặc nhiều kí tự ra khỏi chuỗi kí tự dài. Hàm Left, Right và Mid là trọng tâm cho hàm Vlookup và hàm If. Bên cạnh 3 hàm này còn có hàm Value cũng là hàm thường xuyên dùng trong hàm IF và hàm Vlookup. Value sẽ giúp cho bạn chuyển một chuỗi kí tự thành dạng số. Chuỗi kí tự này sẽ được giữ nguyên định dạng không bị thay đổi. Do thế mà bạn vẫn giữ được chuỗi kí tự bạn đã nhập vào ô số liệu. Mặc khác bạn vẫn thực hiện được những phép tính toán. Cũng nhờ vào hàm Value cả. Dù hàm này trông đơn giản. Nhưng chúng không hề đơn giản. Hàm Value là hàm nhỏ nhưng có võ trong bảng tính Excel.

Bạn nên tìm hiểu và làm bài tập về dạng chuỗi nhiều hơn. Chủ yếu là để bạn nắm bắt được cách áp dụng các chuỗi này vào các bài tính toán sau này của hàm IF hoặc hàm Vlookup, Hlookup.

Các bước thực hiện phép tính trong Excel

Bước 1: Khởi động Excel bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên máy tính.

Bước 2: Mở bảng cần lấy chuỗi bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + O. Hoặc nhấn tab File chọn Open. Chọn file cần mở.

Bước 3: Chọn ô bất kì trong bảng tính Excel. Nhập công thức của hàm chuỗi bạn cần.

Bước 4: Nhấn Enter để hoàn thành tính toán hàm chuỗi.

Hướng dẫn phần này đơn giản. Bạn chủ yếu là phải luyện tập nhiều hơn. Luyện tập để quen tay. Bài tập lần này sẽ rất nhiều. Bạn chịu khó luyện tập thì sẽ thành công.

Bạn cố gắng luyện tập rồi hãy xem bài giải nhé.

Bạn hãy xem video để hiểu rõ hơn cách sử dụng các hàm chuỗi đã được giới thiệu. Hàm Trim sẽ được giải thích kĩ hơn trong video.

học thiết kế websiteBình luận của bạn