Cách sử dụng hàm OR, hàm AND và cách kết hợp chúng với hàm IF trong Excel

Hàm OR và hàm AND là một trong các hàm logic của Excel và được sử dụng để kiểm tra dữ liệu có phù hợp với điều kiện hay không. Trong bài viết này, taioffice.com sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng của hàm OR và hàm AND và cách kết hợp 2 hàm này với hàm IF trong Excel.

HÀM OR

Chức năng: Hàm OR là hàm điều kiện mà:

- Kết quả trả về giá trị TRUE (đúng) nếu có ít nhất 1 biểu thức điều kiện đúng

- Kết quả trả về giá trị FALSE (sai) nếu tất cả biểu thức điều kiện sai

Cú pháp: =OR(logical1,logical2,logical3...)

trong đó: logical1, logical2,logical3... là các biểu thức điều kiện

Ví dụ: Trong bảng dữ liệu sau, ta đặt điều kiện a<b, b<c.

Hàm OR trong Excel

Ta nhập công thức như sau:

 Hàm OR trong Excel

Khi đó:

- Kết quả trả về giá trị TRUE (đúng) nếu 1 trong 2 biểu thức a < b, b < c đúng

- Kết quả trả về giá trị FALSE (sai) nếu cả 2 biểu thức đó sai.

Hàm OR trong Excel

HÀM AND

Chức năng: Hàm AND là hàm điều kiện mà:

- Kết quả trả về giá trị TRUE (đúng) nếu tất cả các biểu thức điều kiện đúng

- Kết quả trả về giá trị FALSE (sai) nếu có ít nhất 1 biểu thức điều kiện sai

Cú pháp: =AND(logical1,logical2,logical3...)

trong đó: logical1, logical2, logical3... là các biểu thức điều kiện

Ví dụ: Trong bảng dữ liệu sau, ta đặt điều kiện a<b, b<c.

Hàm AND trong Excel 

Ta nhập công thức như sau:

 Hàm AND trong Excel

Khi đó:

- Kết quả trả về giá trị TRUE (đúng) nếu cả 2 biểu thức a < b, b < c đúng

- Kết quả trả về giá trị FALSE (sai) nếu 1 trong 2 biểu thức đó sai.

Hàm AND trong Excel

Trên đây là cách sử dụng của hàm OR và hàm AND, cũng không quá khó nhưng dễ gây nhầm lẫn, bạn có thể mở bài viết này ra xem lại bất cứ lúc nào. ^^

Hàm OR và hàm AND đặc biệt thường được sử dụng kết hợp với hàm IF. Cách sử dụng hàm IF cũng đã được taioffice.com hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu, bạn có thể tham khảo (xem chi tiết).

Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp các hàm này bằng một ví dụ có thể áp dụng vào thực tiễn để kiểm tra nhân viên có đủ điều kiện nhận tiền hoa hồng hoặc tiền thưởng hay không. (ví dụ tham khảo Hỗ trợ của office.com về Excel - đã được dịch lại và cụ thể hơn so với bản gốc).

Kết hợp với hàm IF

HÀM OR KẾT HỢP VỚI HÀM IF

Như ví dụ trên, ta sẽ sử dụng hàm OR và hàm IF để tính tiền hoa hồng cho nhân viên của công ty: nếu nhân viên đó bán hàng vượt chỉ tiêu doanh số hoặc chỉ tiêu khách hàng thì sẽ được nhận 4% hoa hồng so với doanh số bán hàng.

Ta  nhập như sau: =IF(OR(B10>$B$2,C10>$B$3),B10*$B$4,0)

Hàm OR kết hợp với hàm IF

Ta sẽ tính được tiền hoa hồng của nhân viên đó.

Hàm OR kết hợp với hàm IF

Và các nhân viên còn lại:

Hàm OR kết hợp với hàm IF

HÀM AND KẾT HỢP VỚI HÀM IF

Mặt khác, ta cũng tính được tiền thưởng của nhân viên nếu sử dụng hàm AND và hàm IF dựa theo các điều kiện: nếu nhân viên đó bán hàng vượt chỉ tiêu nhận thưởng và cả chỉ tiê khách hàng thì sẽ được nhận 3% tiền thưởng so với doanh số bán hàng.

Ta nhập như sau: =IF(AND(B10>$B$5,C10>$B$3),B10*$B$6,0)

Hàm AND kết hợp với hàm IF

Ta sẽ tính được tiền thưởng của nhân viên:

Hàm AND kết hợp với hàm IF

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản của hàm OR, hàm AND kết hợp với hàm IF được ứng dụng trong thực tiễn, tùy vào mục đích và yêu cầu của bài toán, bạn có thể áp dụng và thay đổi điều kiện sao cho hợp lý để xử lý bài toán của mình. Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn