Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Để đánh dấu bản quyền cho file word của bản thân, bạn nên chèn thông tin cá nhân của mình vào 1 vị trí nào đó trong bản word. Nhưng bạn đang phân vân không biết nên đặt thông tin của mình vào vị trí nào thì việc sử dụng công cụ Header và Footer trong word là việc cực kì hợp lý, nó sẽ giúp bạn xử lí vấn đề trên mà không gây ảnh hưởng đến nội dung bài viết.

Bước 1: Mở hộp Design Header & Footer Tools

Cách 1: Click double (click 2 lần) vào phần Header (hoặc Footer) trong màn hình soạn thảo.

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Cách 2: Mở tab Insert → click chuột vào nút lệnh Header (hoặc Footer) → chọn Edit Header (hoặc Edit Footer)

 Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Sau khi thực hiện, hộp Design Header & Footer hiện lên như hình:

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Bước 2: Nhập nội dung cần chèn trong Header (hoặc Footer)

Các nội dung bạn muốn chèn hiển thị trong phần Design Header&Footer như sau:

Mục Header & Footer:

- Header: Chỉnh định dạng và nội dung cần ghi ở lề trên của trang word (dạng text, bạn có thể chỉnh font chữ và màu chữ, cỡ chữ như chỉnh nội dung word bình thường). Gợi ý: bạn có thể chèn các thông tin như tên công ty, tên tác giả...

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

- Footer: Chỉnh định dạng và nội dung cần ghi ở lề dưới của trang word (tương tự tab Header). Gợi ý: bạn có thể chèn các nội dung như địa chỉ email, số điện thoại...

- Page Number: đánh số trang trong Word

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Bạn có thể tham khảo Cách đánh số trang trong Word ở bài viết mà taioffice.com đã từng hướng dẫn (xem chi tiết)

Mục Insert: chèn các nội dung:

- Date & Time: Thời gian, ngày tháng năm.

- Document Info: Thông tin về tác giả, tên file...

- Pictures: Chèn ảnh (gợi ý: bạn có thể chèn logo)

Mục Navigation: Nhảy giữa Header và Footer.

- Go to Header: Di chuyển đến Header

- Go to Footer: Di chuyển đến Footer

Mục Options: Chỉnh sửa đặc biệt với các tùy chọn sau:

- Diffirent First Page: click chọn để tạo sự khác biệt về nội dung của Header (hoặc Footer) giữa trang đầu tiên và các trang còn lại của bản word.

 Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

- Different Odd and Even Page: click để tạo sự khác biệt về nội dung của Header (hoặc Footer) giữa trang lẻchẵn của bản word.

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

- Show Document Text: ẩn/hiện nội dung bản word.

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Mục Position: Chỉnh khoảng cách của Header và Footer

- Header from Top: khoảng cách của Header

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

- Fotter from Bottom: khoảng cách của Footer

- Insert Alighment Tab: Căn vị trí lề Header (hoặc Footer)

 Lưu ý: Để xóa Header (hay Footer), bạn vào Insert → Header (Footer) → Remove Header (Footer)

Cách tạo header và footer trong Word 2010 - 2013

Gợi ý: Các thông tin bạn có thể thêm vào trong Header và Footer: 

- Header: tên công ty, tên tác giả, slogan, logo...

- Footer: địa chỉ công ty/ địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, số điện thoại, đánh số trang...

Chúc các bạn thực hiện thành công!

học thiết kế website