• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chuẩn nhất

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chuẩn nhất

Hiện nay, nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách thai sản mới cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là những phụ nữ đang làm việc ở các công ty, cơ quan nhà nước. Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất dành cho các mẹ bầu nào sắp sinh tham khảo để chuẩn bị một kì dưỡng thai thật tốt cho cả mẹ và bé.

 

TÊN CƠ QUAN                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.........................                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 --------------------------------------

 ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:...............................................................................

Tên tôi là:.......................................................................Sinh ngày:....................................................

Chức vụ:.........................................................................Vị trí công tác:.............................................

Số CMTND:...................Ngày cấp:...................................Nơi cấp:....................................................

Địa chỉ hiện tại:....................................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20..... đến ngày ....../....../20.........

 Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho.......................................... hiện đang công tác tại.............................................

 Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

 Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

 Xin chân thành cảm ơn !

Ý kiến của Giám đốc                                                                               .............., ngày.....tháng.....năm......                                                                                                                                 Người làm đơn                                                                                                                                             ...............................

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

- Kính gửi: tên cơ quan, công ty mà thai phụ đang làm việc.

- Tôi tên là: họ tên đầy đủ của thai phụ.

- Sinh ngày: ngày tháng năm sinh của thai phụ.

- Chức vụ: vị trí mà thai phụ đang làm trong cơ quan hay công ty đó. Ví dụ: nhân viên, kế toán…

- Vị trí công tác: nơi mà thai phụ đó làm việc. Ví dụ: phòng tài chính….

- Số CMND:…………………Ngày cấp:…………………..Nơi cấp:…………….ghi rõ ràng các thông tin (phía sau chứng minh thứ có cả ngày cấp và nơi cấp).

- Địa chỉ hiện tại: ghi rõ địa chỉ nhà nơi thai phụ đang sinh sống và làm việc.

- Thời gian xin nghỉ từ ngày…/…/20… đến ngày …/…/20…: ghi rõ ngày tháng năm.

- Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………. hiện đang công tác tại………..: ghi đầy đủ họ tên và vị trí đang công tác của người đồng nghiệp sẽ đảm nhận công việc trong thời gian nghỉ thai sản của thai phụ.

- Ghi rõ ngày tháng năm viết đơn. Kí và ghi rõ họ tên. Sau đó trình lên Giám đốc để được phê duyệt.

học thiết kế websiteBình luận của bạn