• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Cách viết tay đơn xin nghỉ việc cực đơn giản dành cho mọi người

Cách viết tay đơn xin nghỉ việc cực đơn giản dành cho mọi người

Khi bạn muốn kết thúc công việc hiện tại của mình ở một công ty, cơ quan hay doanh nghiệp nào đó thì đơn xin việc luôn là thủ tục đầu tiên giúp bạn trình lên với cấp trên. Thực tế, có nhiều mẫu đơn và cách viết đơn khác nhau tùy thuộc vào cá nhân mỗi người, nhưng chung quy đều có những quy tắc và mục đích chung. Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ việc cơ bản nhất dành cho hầu hết mọi người. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

 

Kính gửi :   ..............................……………………………………………………

                    .............................…………………………………………………….

Tôi tên là : ....................................................................................................................................................

Chức vụ: ...............................................................Bộ phận : ......................................................................   

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……………...........................

Lý do   : . …………….....................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :...................Bộ phận : .................................................................................

Các công việc được bàn giao :

 ......................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận                                                                                                    Người làm đơn
 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

1. Kính gửi: tên cơ quan, công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp… nơi người viết đơn đang làm việc.

2. Tôi tên là: họ và tên người viết đơn.

3. Chức vụ: vị trí làm việc hiện tại của người viết đơn. Ví dụ: thư ký, nhân viên,….

4. Bộ phận: một mảng công việc mà người viết đơn đang làm. Ví dụ: marketing, tài chính…

5. Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày…tháng…năm…: ghi rõ thời gian muốn chấm dứt công việc. Thời gian có thể sau khi viết đơn vài ngày nhưng không quá lâu.

6. Lý do: nêu rõ lý do khiến bản thân không thể tiếp tục công việc tại công ty. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất của đơn xin nghỉ việc.

7. Tôi đã bàn giao công việc cho: ghi rõ tên đồng nghiệp sẽ đảm nhận công việc sau khi người viết đơn nghỉ làm.

8. Bộ phận: mảng công việc của người đồng nghiệp mà bạn bàn giao.

9. Các công việc được bàn giao: danh sách các việc người viết đơn đã làm trước khi nghỉ việc, cần ghi thật đầy đủ chi tiết để người bàn giao có thể nắm rõ.

10. Cuối cùng là kí tên và xác nhận của cấp trên để hoàn chỉnh lá đơn của bạn.

Sau khi nghỉ việc, nếu chưa có việc làm mới bạn có thể làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm nơi bạn sinh sống để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chúc bạn sẽ tìm được công việc như ý muốn sau khi kết thúc công việc cũ.

học thiết kế websiteBình luận của bạn