You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Biểu mẫu
Chuyên mục:

Biểu mẫu

[ Có 80 bài viết ]


Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. mẫu tờ khai được cơ quan có thẩm quyền gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với đơn vị doanh nghiệp về việc khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Mời bạn tham khảo mẫu bên dưới.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn cách ghi mẫu báo cáo công tác y tế trường học

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong mẫu, cần báo cáo đầy đủ về thông tin chung (tổng số học sinh, tổng số lớp, tổng số giáo viên...), hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.... Dưới đây là biểu mẫu chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Click xem chi tiết

Bản khai cá nhân dành cho gia đình có người tham gia kháng chiến

Bản khai cá nhân là biểu mẫu được cá nhân lập ra để khai các thông về bản thân cũng như các thông tin về gia đình có người tham gia kháng chiến. Trong bản khai, cá nhân cần nêu rõ thông tin bản thân, thời gian nhập ngũ, tình trạng sức khỏe của bản thân và các thành viên khác nếu có ảnh hưởng của chiến tranh... Mời mọi người tham khảo mẫu đơn bên dưới.

Click xem chi tiết

Cách ghi quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch chuẩn nhất

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu quyết định của Sở Tư pháp về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Trong mẫu, cần điền đầy đủ thông tin người muốn thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính sau đó nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mời bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Click xem chi tiết

Cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, công tác

Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo là mẫu bản cam kết về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng hội thảo của giảng viên, giáo viên. Trong mẫu, người làm đơn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, những điều cam kết thực hiện nghĩa vụ... sau đó gửi lên Hiệu trưởng trường để xác nhận. Mời các ban tham khảo mẫu dưới đây.

Click xem chi tiết

Mẫu tờ khai đăng kí bản quyền tác giả trong lĩnh vực sách, nghệ thuật

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là mẫu tờ khai được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật để đăng ký về quyền tác giả với tác phẩm của mình. Trong tờ khai, tác giả cần ghi rõ thông tin cá nhân và thông tin về tác phẩm của mình để Cục xem xét, phê duyệt. Dưới đây là biểu mẫu bạn có thể tham khảo.

Click xem chi tiết

Cách ghi mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch

Đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép tham quan du lịch cho công ty lữ hành được đưa người nước ngoài vào tham quan. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn bên dưới.

Click xem chi tiết

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh chuẩn nhất

Nếu gia đình bạn có người thân từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hiện nay là thương binh hay liệt sĩ và hiện đang bị bệnh thì cần làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong đơn, cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình và thời gian phục vụ trong quân đội, tình trạng bệnh hiện tại... Dưới đây là mẫu đơn chúng tôi muốn gửi đến mọi người.

Click xem chi tiết

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Trong đơn, cá nhân đó cần nêu rõ thông tin cá nhân, lý do làm mất sổ, ngày giờ thông báo với cảnh sát về việc mất.... Dưới đây là mẫu đơn bạn có thể tham khảo.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu chuẩn nhất

Đơn xin cấp lại hộ chiếu là mẫu đơn sử dụng trong trường hợp người làm đơn muốn cấp lại hộ chiếu do bị mất, hoặc muốn thay đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành. Người làm đơn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân sau đó nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại hộ chiếu. Mời mọi người tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Click xem chi tiết