You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Biểu mẫu
Chuyên mục:

Biểu mẫu

[ Có 124 bài viết ]


Mẫu đơn xin vào ở ký túc xá dành cho sinh viên

Đơn xin vào ở ký túc xá là mẫu đơn dành cho sinh viên ở các tỉnh thành khác xin vào ở ký túc xá để thuận lợi cho việc học tập. Nếu bạn vừa trúng tuyển vào cao đẳng, đại học nhưng nhà ở tỉnh thành xa trường thì ở ký túc xá là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Dưới đây là thủ tục vào ở ký túc xá các bạn có thể tham khảo.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn cách ghi hợp đồng cho vay tiền chuẩn nhất dành cho mọi người

Hợp đồng cho vay tiền là biểu mẫu được lập ra giữa bên vay và bên cho vay khi cả hai bên đã đạt được những thỏa thuận về việc vay tiền. Trong hợp đồng, cả bên vay và bên cho vay cần điền đầy đủ họ tên, cách liên lạc cần thiết (địa chỉ, số điện thoại), số tiền cho vay. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho vay tiền mọi người có thể tham khảo.

Click xem chi tiết

Cách ghi mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ chuẩn nhất

Giám hộ là chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nhằm mục đích để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Trong tờ khai đăng ký việc giám hộ, cá nhân cần điền đầy đủ thông tin người giám hộ, người được giám hộ và lý do đăng ký giám hộ. Dưới đây là biểu mẫu mọi người có thể tham khảo.

Click xem chi tiết

Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là mẫu đơn được cá nhân lập ra gửi tới Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cá nhân đó đang sinh sống với mục đích hỗ trợ kinh phí cho dự án sản xuất của cá nhân đó. Trong đơn, cá nhân cần điền đầy đủ thông tin cá nhân cũng như nội dung hỗ trợ của dự án. Mời mọi người tham khảo biểu mẫu bên dưới.

Click xem chi tiết

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. mẫu tờ khai được cơ quan có thẩm quyền gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với đơn vị doanh nghiệp về việc khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Mời bạn tham khảo mẫu bên dưới.

Click xem chi tiết

Hướng dẫn cách ghi mẫu báo cáo công tác y tế trường học

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong mẫu, cần báo cáo đầy đủ về thông tin chung (tổng số học sinh, tổng số lớp, tổng số giáo viên...), hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.... Dưới đây là biểu mẫu chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Click xem chi tiết

Bản khai cá nhân dành cho gia đình có người tham gia kháng chiến

Bản khai cá nhân là biểu mẫu được cá nhân lập ra để khai các thông về bản thân cũng như các thông tin về gia đình có người tham gia kháng chiến. Trong bản khai, cá nhân cần nêu rõ thông tin bản thân, thời gian nhập ngũ, tình trạng sức khỏe của bản thân và các thành viên khác nếu có ảnh hưởng của chiến tranh... Mời mọi người tham khảo mẫu đơn bên dưới.

Click xem chi tiết

Cách ghi quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch chuẩn nhất

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu quyết định của Sở Tư pháp về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Trong mẫu, cần điền đầy đủ thông tin người muốn thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính sau đó nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mời bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Click xem chi tiết

Cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, công tác

Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo là mẫu bản cam kết về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng hội thảo của giảng viên, giáo viên. Trong mẫu, người làm đơn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, những điều cam kết thực hiện nghĩa vụ... sau đó gửi lên Hiệu trưởng trường để xác nhận. Mời các ban tham khảo mẫu dưới đây.

Click xem chi tiết

Mẫu tờ khai đăng kí bản quyền tác giả trong lĩnh vực sách, nghệ thuật

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là mẫu tờ khai được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật để đăng ký về quyền tác giả với tác phẩm của mình. Trong tờ khai, tác giả cần ghi rõ thông tin cá nhân và thông tin về tác phẩm của mình để Cục xem xét, phê duyệt. Dưới đây là biểu mẫu bạn có thể tham khảo.

Click xem chi tiết