Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel và ngược lại

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu chữ trong bảng Excel của mình như: đối chữ hoa thành chữ thường, đổi chữ thường thành chữ hoa hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ thì hãy dùng các hàm được taioffice.com nêu ra trong bài viết dưới đây thay vì phải gõ lại toàn bộ văn bản.

HÀM LOWER

Mục đích: Chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Cú pháp: =LOWER(text)

VD ta có các từ sau:

HÀM LOWER

Muốn đổi các text trên thành chữ thường, ta nhập:

HÀM LOWER

Kết quả dữ liệu của bạn đã thành chữ thường:

HÀM LOWER

HÀM UPPER

Mục đích: Chuyển chữ thường thành chữ hoa

Cú pháp: =UPPER(text)

Ta có ví dụ:

HÀM UPPER

Để chuyển chữ thường thành chữ hoa, ta nhập:

HÀM UPPER

Kết quả dữ liệu đổi thành chữ hoa:

HÀM UPPER

HÀM PROPER

Mục đích: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Cú pháp: =PROPER(text)

VD:

HÀM PROPER

Sử dụng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên:

HÀM PROPER

Ta thu được kết quả như ý muốn:

HÀM PROPER

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Các hàm này thường sử dụng để sửa lại lỗi gõ sai chính tả, vì vậy khi làm xong có nhiều bạn muốn xóa đi cột Text bị sai. Khi ấy, nếu không biết cách mà xóa ngay cột đó sẽ dẫn đến lỗi #REF! như sau:

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Lí do là vì khi sử dụng các hàm thì văn bản của các bạn định dạng dưới dạng công thức:

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Vì vậy trước khi xóa cột, bạn cần thực hiện thêm một thao tác nữa để đổi định dạng từ công thức thành text thông thường.

Bước 1: Bôi đen dữ liệu bạn cần chuyển định dạng rồi click chuột phải chọn Copy hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + C

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Bước 2: Ngay tại vị trí đó, bạn vào Home chọn Paste → chọn Paste Values

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Dữ liệu của bạn đã được chuyển định dạng thành text thông thường.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Bước 3: Bây giờ bạn có thể xóa cột sai chính tả đi mà không bị lỗi nữa:

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM LOWER, UPPER, PROPER

Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn