• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Thủ thuật Excel
  • Cộng trừ nhân chia và hàm chia lấy phần nguyên, phần dư trong Excel (có bài tập áp dụng)

Cộng trừ nhân chia và hàm chia lấy phần nguyên, phần dư trong Excel (có bài tập áp dụng)

Việc thực hiện tính toán cộng trừ nhân chia tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đối với những bạn mới sử dụng excel thì chắc sẽ gặp khó khăn khi thực hiện điều này. Trong bài viết dưới đây taioffice.com sẽ hướng dẫn cho các bạn về các công thức tính toán cộng trừ nhân chia cơ bản. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến một số công thức tính toán nâng cao của phép chia như phép chia lấy phần nguyên, phần dư.

1. PHÉP CỘNG

Mục đích: Tính tổng của 2 hay nhiều số.

Cách 1: Sử dụng phím + trên bàn phím:

Cú pháp: =number1+number2+...

Kết quả ta được:

Phép cộng

Cách 2: Sử dụng hàm SUM 

Cú pháp: =SUM(number1,number2...)

Phép cộng

Kết quả cũng thu được như vậy:

Phép cộng

2. PHÉP TRỪ

Mục đích: Tính hiệu của 2 hay nhiều số

Thực hiện: Sử dụng phím  trên bàn phím.

Cú pháp: =number1number2...

Phép trừ

Ta có kết quả:

Phép trừ

3. PHÉP NHÂN

Mục đích: Tính tích của 2 hay nhiều số

Cách 1: Sử dụng phím * trên bàn phím.

Cú pháp: =number1*number2*...

Phép nhân

Kết quả:

Phép nhân

Cách 2: Sử dụng hàm PRODUCT

Cú pháp: =PRODUCT(number1,number2,...)

Phép nhân

Kết quả khi sử dụng hàm PRODUCT:

Phép nhân

 4. PHÉP CHIA

4.1. Phép chia thông thường

Mục đích: Tính thương của các số (thường là 2 số)

Thực hiện: Sử dụng phím / trên bàn phím.

Cú pháp: =number1/number2

Phép chia

Kết quả: 

Phép chia

 4.2 Phép chia lấy phần nguyên

Mục đích: Lấy phần nguyên trong phép chia có dư

Cú pháp: =QUOTIENT(numberator,denomirator)

trong đó:

numberator: số bị chia

denomirator: số chia

Phép chia lấy phần nguyên

Kết quả:

Phép chia lấy phần nguyên

4.3. Phép chia lần phần dư

Mục đích: Lấy phần dư trong phép chia có dư

Cú pháp: =MOD(number,divisor)

trong đó:

number: số bị chia

divisor: số chia

Lưu ý:

- Kết quả cùng dấu với số chia, không quan tâm đến dấu của số bị chia.

- Nếu số chia là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi.

Phép chia lấy phần dư

Kết quả:

Phép chia lấy phần dư

Bài tập: Áp dụng những công thức trên, bạn hãy tính các phép tính sau:

xyx+yx-yxyx/y(x+3y)/22x-y/4(x+y)2x2+y2
102        
1254        
38-2        

Gợi ý:

- Giống như quy tắc tính toán bình thường, tính toán trong Excel cũng theo thứ tự: nhân chia trước, cộng trừ sau; trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Để tính bình phương của một số bạn có thể tham khảo bài viết: Hàm mũ trong Excel và cách tính căn bậc n của một số (xem chi tiết)

Chúc các bạn làm bài tốt!

học thiết kế websiteBình luận của bạn