• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Là gì nhỉ
  • CỬ nhÂn lÀ gÌ? chƯƠng trÌnh cỬ nhÂn vÀ chƯƠng trÌnh sau ĐẠi hỌc khÁc nhau ra sao?

CỬ nhÂn lÀ gÌ? chƯƠng trÌnh cỬ nhÂn vÀ chƯƠng trÌnh sau ĐẠi hỌc khÁc nhau ra sao?

Cử nhân được hiểu như thế nào? Với thời đại công nghệ thông tin phát triển được nhiều bạn trẻ quan tâm. Chương trình cử nhân và chương trình sau đại học khác nhau ra sao? Bài viết sau sẽ có cái nhìn khái quát để giúp bạn hiểu thêm.

CỬ NHÂN LÀ GÌ?

"Cử nhân" Tiếng Anh có nghĩa là "Bachelor's degree" là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật).

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN VÀ CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC KHÁC NHAU RA SAO?

Chương trình cử nhân thường mang tính tổng quát hơn. Các chương trình này bao gồm những khóa học giáo dục tổng quát với nhiều môn học hoàn toàn không giống với chương trình sau đại học. Chương trình sau đại học đào sâu về chuyên môn và trình độ cao cấp hơn so với các chương trình cử nhân rất nhiều. Chương trình sau đại học đòi hỏi những kiến thức mà người học phải thật sự có những đam mê, yêu thích và có sự tập trung nhất định mới mang lại hiệu quả cao.

Các lớp trong chương trình cử nhân thường đông sinh viên hơn và sinh viên không được nhiều chú ý cá nhân. Trong khi đó sinh viên ở chương trình sau đại học hay còn gọi là sinh viên cao học thường làm việc mật thiết với các giáo sư, thường là mỗi cá nhân sẽ làm việc với từng giáo sư riêng.

Trong khi một số chương trình cử nhân đòi hỏi sinh viên phải làm một dự án tốt nghiệp trong năm thứ tư, hoặc một công trình tương tự nào đó, sinh viên sau đại học thiên về nghiên cứu nhiều hơn. Các chương trình cao học và tiến sĩ cũng có một số môn học tại lớp nhưng việc thực hiện công trình nghiên cứu và biện hộ nghiên cứu là mục tiêu chính yếu của phần lớn các chương trình sau đại học. Các bài thi trong chương trình cử nhân thường chỉ giới hạn trong phạm vi của từng môn học, trong khi đó các chương trình sau đại học có thêm những bài thi toàn diện quan trọng.

Trong lúc đang theo học chương trình cử nhân, sinh viên có thể đổi ngành học và chuyển sang trường khác tương đối dễ dàng. Nhưng việc này khó hơn rất nhiều cho sinh viên đang theo chương trình sau đại học vì hầu hết các chương trình sau đại học chúng rất chuyên môn.

Một ví dụ điển hình là chương trình sau đại học về tâm lý học giữa các trường đại học có thể khác nhau rất nhiều.

Tóm lại

Bài viết trên phần nào cho chúng ta hiểu được khái niệm cử nhân là gì? Và việc nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình cử nhân hay chương trình đào tạo sau đại học thực sự rất cần thiết cho những sinh viên muốn có nguyện vọng học lên. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn sinh viên giải đáp những thắc mắc còn băn khoăn. Chúc các bạn sinh viên có những dự định và định hướng đúng đắn cho con đường học của mình.

laginhi.com là site con của Tải office được sát nhập vào tháng 12/2017
học thiết kế websiteBình luận của bạn