• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Download Mẫu hợp đồng lao động theo chuẩn của bộ LĐ-TBXH

Download Mẫu hợp đồng lao động theo chuẩn của bộ LĐ-TBXH

Mẫu hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, là mẫu hợp đồng thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mẫu hợp đồng lao động và bản phụ lục hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây. Xem thêm các thông tin về Hợp đồng lao động tại đây

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất:

Ghi chú: 

Hợp đồng lao động là điều kiện ràng buộc giữa doanh nghiệp và người lao động và bắt buộc phải có khi một cá nhân đi làm thuê cho một cơ quan nào đó. Mẫu hợp đồng lao động được cung cấp ở đây là mẫu chung theo chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khi người lao động được nhận vào làm việc chính thức, người lao động và đơn vị sử dụng lao động sẽ thực hiện hợp đồng lao động để thỏa thuận cụ thể về thời gian làm việc, mức lương người lao động, các quyền lợi được hưởng, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động, xử lý vi phạm hợp đồng, thời hạn hợp đồng,...

Cách viết hợp đồng lao động cũng rất quan trọng, các nội dung trình bày trong hợp đồng phải rõ ràng, ngắn gọn những đảm bảo các nội dung thông tin chi tiết như thông tin các bên tham gia, ghi rõ quyền lợi cụ thể của các bên tham gia hợp đồng,... Hợp đồng lao động được xây dựng dựa trên tiêu chí hai bên cùng có lợi, vì vậy, người lao động và bên sử dụng lao động sẽ đưa ra một số nội dung thỏa thuận cụ thể để tạo được tính chặt chẽ về mặt pháp lý cho hợp đồng.

Hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng phổ biến hiện nay, vì vậy, các bạn cần đọc kỹ những yêu cầu của mẫu để chủ động hoàn thành những thông tin theo đúng yêu cầu, giúp cho hợp đồng. Trong các hợp đồng lao động, hợp đồng lao động ngắn hạn sẽ được sử dụng trong trường hợp bên sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động ngắn hạn. Thời hạn quy định trong hợp đồng lao động ngắn hạn thường dưới 1 năm tùy theo tính chất công việc và nhu cầu thuê lao động của bên sử dụng lao động.
 

Hợp đồng lao động cần thiết cho những người làm công tác nhân sự tại các cơ quan, doanh nghiệp để thể hiện quyền lợi, trách nhiệm của người lao động cũng như sự tương tác qua lại giữa người lao động và đơn vị chủ quản. Nội dung mẫu Hợp đồng lao động có các nội dung cơ bản như: các bên tham gia, thời hạn và công việc hợp đồng, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động và các điều khoản thi hành. Bạn có nhu cầu có thể tải trực tiếp tại đây để biết thêm chi tiết.

Để đảm bảo được quyền lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động, trong quá trình tiếp nhận người lao động chính thức bắt buộc phải có một mẫu hợp đồng lao động cụ thể để ghi rõ các thỏa thuận mà hai bên đã trao đổi, thống nhất, các bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ dựa vào mẫu hợp đồng lao động để thực hiện các nghĩa vụ của mình nhằm đảm bảo được lợi ích cho các bên tham gia.

Các đặc điểm chính của Hợp đồng lao động:

- Mẫu hợp đồng ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động
- Thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng
- Nội dung theo chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

học thiết kế websiteBình luận của bạn