Download Mẫu thư mời họp - Mẫu thư mời dự cuộc họp

Mẫu thư mời họp hay giấy mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp, thường được sử dụng rộng rãi trong công ty, doanh nghiệp và trong các cơ quan, trường học.

Ghi chú:
(1)Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp

MẪU 2: 

Ghi chú:
(1) Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
(3) Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
(4) Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng
thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử
người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
(5) Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết

MẪU 3: 

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

học thiết kế websiteBình luận của bạn