Gre lÀ gÌ? cẤu trÚc bÀi thi gre nhƯ thẾ nÀo?

Xem bài viết để tìm hiểu GRE là gì? Cấu trúc bài thi GRE như thế nào nhé!

GRE LÀ GÌ?

GRE (Graduate Record Examination) là một bài kiểm tra, đánh giá nhằm giúp cho các trường đại học, các tổ chức tài trợ học bổng đánh giá một cách đúng đắn năng lực của các thí sinh khi xin học sau đại học tại Mỹ. GRE kiểm tra thí sinh về 3 năng lực cơ bản là ngôn ngữ (Verbal), toán học (Math) và viết luận (Analytical Writing).

CẤU TRÚC BÀI THI GRE

Bài thi gồm có 3 môn:

  • Analytical Writing: Viết Phân tích (75 phút): Có 2 section:
    • Section 1: Present Your Perspective on an Issue (45p)
    • Section 2: Analyzing an Argument (30p)
  • Verbal (Ngôn ngữ) (60 phút): có 2 section, mỗi section gồm 38 câu hỏi với thời gian được ấn định là 30’. Môn thi này kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc phân tích văn bản và tổng hợp thông tin có được, kỹ năng phân tích quan hệ giữa các thành phần trong câu và nhận biết mối quan hệ giữa từ ngữ ( words) và khái niệm ( concepts). Về mặt đề tài, các đoạn văn bao gồm các đề tài khác nhau thuộc cả lãnh vực khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội và nhân văn. Các câu hỏi thuộc môn thi này được chia thành nhiều nhóm với các yêu cầu cụ thể khác nhau.
  • Quantitative (Định lượng) (60 phút). Có 2 section, mỗi section gồm 30 câu hỏi với thời gian được ấn định là 30 phút. Môn thi này kiểm tra các kỹ năng tóan học cơ bản cũng như khả năng vận dụng chúng trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Các câu hỏi trong môn này liên quan đến chương trình số học, đại số, lượng giác và phân tích dữ liệu đã học trong chương trình học bậc trung học phổ thông.

Ngoài 6 section kể trên, thí sinh còn phải làm thêm section 7 có thể là một section Verbal hoặc là một section Quantitative. Như vậy, ngòai section 1,2 thì thí sinh sẽ có 5 section còn lại có thể là 3 V, 2Q hoặc 2V, 3Q, trong đó có một section không tính điểm. Vấn đề là không ai biết cụ thể section nào trong 5 section kể trên là không tính điểm trong mỗi kỳ thi GRE, cho nên, trên thực tế thí sinh phải có sự tập trung cao nhất cho bất cứ section nào.

Phần ThiCâu HỏiThời gianThang điểm
Analytical Writing 1Issue Task45 phút0-6
Analytical Writing 2Argument Task30 phút0-6
Verbal Reasoning (2 phần)38 câu/phần30 phút/phần200-800
Quantitative Reasoning (2 phần)30 câu/phần30 phút/ phần200-800

Có hai dạng thức bài thi GRE: bài thi GRE tổng quát (GRE General Test) và bài thi GRE chuyên ngành (GRE Subject Test).

Tóm lại: Điểm thi Gre không chỉ là các căn cứ để các trường đại học xét tuyển đầu vào mà còn là cơ sở cho việc xét cấp học bổng sau đại học của các tổ chức như Quỹ Giáo dục Việt Nam và Chương trình Học bổng Fulbright…. Nếu điểm các chứng chỉ này càng cao thì cơ hội thí sinh đựơc chấp nhận vào học tại các trường đại học càng thuận lợi và cơ hội được nhận các loại học bổng càng cao.

laginhi.com là site con của Tải office được sát nhập vào tháng 12/2017
học thiết kế websiteBình luận của bạn