Hàm mũ trong Excel và cách tính căn bậc n của một số (phép khai căn)

Bài toán yêu cầu bạn tính lũy thừa của một cơ số với số mũ bất kỳ? Hay bạn muốn tìm căn bậc n của một số (phép khai căn)? Hãy theo dõi bài viết này, nó là dành cho bạn!

HÀM POWER TÍNH LŨY THỪA

Hàm Power (hàm mũ) là hàm tính lũy thừa của một cơ số với số mũ bất kỳ với cú pháp như sau:

Cú pháp: =POWER(number,power)

trong đó:

number: cơ số

power: số mũ

Ví dụ: Để tính 23 trong bảng tính sau, ta gõ: =POWER(A2,B2)

Hàm POWER tính lũy thừa

Kết quả ta có như sau:

Hàm POWER tính lũy thừa

Tuy nhiên, để nhanh chóng và tiện dụng hơn, chúng ta có thể dùng kí tự ^ (phím: Shift + 6) để tính số mũ.

Ví dụ: Để tính 23 trong bảng tính dưới đây, ta gõ: A2^B2

Hàm POWER tính lũy thừa

Kết quả ta cũng thu được như vậy:

Hàm POWER tính lũy thừa

Lưu ý: Bạn có thể nhập cơ số hoặc số mũ luôn ngay trong công thức:

VD: Để tình  52 bạn có thể nhập công thức: =POWER(5,2) hoặc =5^2

HÀM POWER KHAI CĂN

Nếu bạn muốn tính căn bậc bất kỳ một số (khai căn cho số đó) thì bạn cũng sử dụng hàm POWER theo hướng dẫn dưới đây.

Trước tiên, bạn hãy nhớ lại một công thức toán học đã từng học trong chương trình phổ thông:

Căn bậc n = Lũy thừa 1/n

Từ công thức toán học đó bạn có thể suy ra:

Tính căn bậc 2: =POWER(number,(1/2)) hoặc number^(1/2)

Tính căn bậc 3: =POWER(number,(1/3)) hoặc number^(1/3)

Tính căn bậc 4: =POWER(number,(1/4)) hoặc number^(1/4)

...

Tính căn bậc n: =POWER(number,(1/n)) hoặc number^(1/n)

Ví dụ, để tính căn bậc 3 của 125 trong bảng sau, ta nhập:

Hàm POWER khai căn

Ta thu được kết quả:

Hàm POWER khai căn

Tương tự như vậy ta có thể tính căn bậc 2, căn bậc 3, căn bậc 4...

Hàm POWER khai căn

HÀM SQRT TÍNH CĂN BẬC 2

Có 1 cách đơn giản hơn để tính căn bậc 2 của một số mà không cần sử dụng lũy thừa 1/2, đó là:

Cú pháp: =SPRT(number)

Hàm SQRT tính căn bậc 2

Ta cũng thu được kết quả đúng:

Hàm SQRT tính căn bậc 2

Như vậy, mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách để tính lũy thừa và cách khai căn bất kỳ của một số. Các công thức này rất đơn giản và dễ nhớ. Bạn có thể áp dụng ngay bây giờ. Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn