Hướng dẫn cách đánh số thứ tự tự động trong Word đơn giản nhất

Việc đánh số thứ tự trong Word không đơn giản và nhanh chóng như Excel nhưng bạn vẫn có thể vận dụng các cụ có sẵn trong Word để đánh số thứ tự rất nhanh chóng và đơn giản.

TH1: Đánh số thứ tự trong văn bản

Ví dụ mình có danh sách sau:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Để đánh số thứ tự bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bôi đen danh sách bạn cần đánh số thứ tự → Chọn mũi tên xuống ở kí hiệu Numbering như hình dưới đây:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Bước 2: Các kiểu định dạng đánh số thứ tự xuất hiện, bạn hãy lựa chọn kiểu thích hợp:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Danh sách của bạn sẽ được đánh số thứ tự như ý muốn:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

TH2: Đánh số thứ tự trong bảng - table word

Ví dụ mình có bảng sau:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Bước 1: Bôi đen cột bạn muốn đánh số thứ tự 

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Bước 2: Chọn Numbering như thực hiện với đánh số thứ tự trong văn bản và chọn kiểu định dạng số thứ tự mong muốn:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Kết quả bảng của bạn sẽ được đánh số tự động:

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trong Word đơn giản nhất

Trên đây là cách đánh số thứ tự tự động thật đơn giản bằng công cụ Numbering, thay vì phải làm thủ công, bạn sẽ thực hiện đánh số thứ tự rất nhanh chóng, đặc biệt là đánh số trong bảng. Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn