• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi bản tường trình tai nạn giao thông chuẩn nhất

Hướng dẫn cách ghi bản tường trình tai nạn giao thông chuẩn nhất

Tai nạn giao thông là việc thường xuyên xảy ra trên mỗi tuyến đường, do vậy nếu bạn vô tình gặp tai nạn trên đường và giúp đỡ người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu thì sau đó bạn cần phải làm bản tường trình để gửi đến công an xem xét xử lý vụ việc, tìm ra người có lỗi. Dưới đây là mẫu bản tường trình tai nạn giao thông chuẩn nhất mọi người có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 _______________

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hôm nay, vào hồi.. ......giờ...... ngày.. ... tháng...... năm ...………...

 

Tại :………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi gồm có:

 

1……………………………........... Chức vụ: ………………………………………………

 

2………………………………….... Chức vụ: ………………………………………………

  

3………………………………….... Chức vụ: ………………………………………………

 

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

 

Của Ông/Bà: …………………………………………………………………….

 

Điạ chỉ thường trú: …………………………………………………………………….

 

Ngày xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………….

 

Nơi xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………….

 

Diễn biến vụ tai nạn (nêu sơ bộ): …………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết)………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Hậu quả: …………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………

 

…...………………………………………………………………………………………….

 

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

 

1. Người thứ 1: ……………………………………………………………………….

 

2. Người thứ 2: ……………………………………………………………………….

 

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu

 

trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

 

Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…,ngày…..tháng….năm….tại……………

 

………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN                                                                                                                              NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi bản tường trình tai nạn giao thông

- Hôm nay, vào hồi.. ......giờ...... ngày.. ... tháng...... năm ...….ghi rõ ngày tháng năm xảy ra tai nạn.

- Tại: ghi địa điểm nơi xảy ra tai nạn.

- Chúng tôi gồm có: ghi tên và chức vụ người lập bản tường trình, tối thiểu 1 người và tối đa 3 người.

 

- Cùng lập biên bản về vụ tai nạn: ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, ngày xảy ra, nơi xảy ra, diễn biến thế nào, nguyên nhân gì dẫn đến vụ tai nạn đó và hậu quả của tai nạn giao thông đó nặng nhẹ thế nào.

- Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có): nếu có người ở hiện trường chứng kiến thì đưa họ ghi rõ họ tên.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

 

 

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn