• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi đơn xin xác nhận tạm trú đơn giản nhất

Hướng dẫn cách ghi đơn xin xác nhận tạm trú đơn giản nhất

Khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình bạn, có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú thì cần thiết phải có đơn xin xác nhận tạm trú. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn bạn phải đến Công an phường, xã nơi bạn đây kí tạm trú để xác nhận. Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú chuẩn nhất mà bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn.......................................................

Tôi tên là:.............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................

Số CMND:...............................................Tại Công an:.......................Cấp ngày:...............................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn................................xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày............................cho đến nay.

Lý do:...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn                          ........................, ngày......tháng......năm........

                                                                                                                                     Kính đơn

 

 

HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

 1. Kính gửi: Công an Phường/Xã/Thị trấn…: nơi mà người làm đơn muốn xin xác nhận tạm trú ở địa phương đó.

2. Tôi tên là: họ tên đầy đủ của người làm đơn.

3. Ngày sinh: ghi rõ ngày tháng năm sinh người làm đơn.

4. Số CMND:……..Tại Công an:……..Cấp ngày:…… ghi rõ cụ thể (nếu không rõ nơi cấp là công an nào hoặc ngày cấp bao nhiêu có thể xem ở mặt sau của chứng minh thư)

5. Địa chỉ thường trú: địa chỉ ghi trên sổ hộ khẩu của của người làm đơn.

6. Chỗ ở hiện nay: chỗ bạn đang sinh sống và làm việc.

7. Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn…………xác nhận cho tôi đã tạm trú ở địa chỉ này từ ngày…………cho đến nay: ghi rõ tên Công an xác nhận và ngày tháng năm bắt đầu tạm trú

8. Lý do: ghi cụ thể và rõ ràng.

9. Kí và ghi rõ họ tên. Sau đó mang đến Công an phường/xã/thị trấn để xác nhận đơn.

học thiết kế websiteBình luận của bạn