• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn tố cáo chuẩn nhất dành cho mọi người

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn tố cáo chuẩn nhất dành cho mọi người

Đơn tố cáo là mẫu đơn do cá nhân lập ra để tố cáo hoặc khiếu nại người lừa đảo hoặc có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến cá nhân đó. Trong đơn, người tố cáo cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của bản thân, họ tên, chức vụ và hành vi của người bị tố cáo. Mời mọi người tham khảo biểu mẫu bên dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......................., ngày ....... tháng ...... năm .......

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi:....................................................................................(1)

Tên tôi là:............................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:......................................................................

.........................................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:.................................................................................................................................(3)

..............................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 
NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

học thiết kế websiteBình luận của bạn