• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

Cuộc sống đôi khi xảy ra những chuyện bất ngờ ta không lường trước được ví dụ như sập nhà, hỏa hoạn, nổ gas...... mà hậu quả để lại rất lớn, ảnh hưởng đến kinh tế của cả gia đình. Trong trường hợp đó, bạn cần phải làm đơn bày tỏ khó khăn của mình để trình lên UBND phường (xã) xem xét và giúp đỡ bạn phần nào để vượt qua khó khăn đó. Dưới đây là mẫu đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

Kính gửi: .................................................................

Tôi tên là:............................................................................................................................................

Thuộc diện đối tượng:............................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Tôi viết đơn này xin trình bày nội dung như sau:

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường...................               .................., ngày.....tháng......năm...........

Ông (bà)......................................................                                                     Người viết đơn

Thuộc diện đối tượng..................................                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

....................................................................

Kính chuyển cơ quan cấp trên xem xét giải quyết./.


Hướng dẫn cách ghi đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất

- Kính gửi: tên UBND phường (xã, thị trấn) nơi xác nhận và hỗ trợ khó khăn cho bạn.

- Tôi tên là: ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

- Thuộc diện đối tượng: ghi rõ bạn thuộc đối tượng khó khăn nào để cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ.

- Địa chỉ thường trú: ghi rõ địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu của người làm đơn.

- Tôi viết đơn này xin trình bày nội dung như sau: ghi chi tiết diễn biến sự việc về khó khăn bạn đang gặp phải để được hỗ trợ.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn