• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin việc chuẩn nhất dành cho mọi người

Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn xin việc chuẩn nhất dành cho mọi người

Bạn muốn xin việc hay ứng tuyển vào một vị trí của một công ty, cơ quan, xí nghiệp… nào đó thì cần phải chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Lá đơn xin việc cũng là một yếu tố để nhà tuyển dụng đánh giá bạn. Dưới đây là mẫu đơn xin việc cơ bản nhất dành cho các bạn chuẩn bị đi xin việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

       Ảnh 4x6
 

ĐƠN XIN VIỆC

 

                             Kính gửi: ………………………………………………….

 

   Tôi tên:..................................................................................................................................Nam Ο, Nữ Ο

   Sinh ngày…….tháng …… năm………… Tại:..............................................................................................

   Giấy chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày…../…../……

   Nơi cấp...................................................................................................................................................... 

   Hiện cư ngụ tại:.........................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

   Trình độ văn hóa:……………………………Ngoại ngữ:...............................................................................

   Trình độ chuyên môn:................................................................................................................................

   Tình trạng sức khỏe:...................................................................................................................................

   Hiện nay tôi chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm.

   Nếu được nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước và chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

   Kính mong phòng khám (cơ sở) chấp nhận./.

 

          XÁC NHẬN                                                                          ..…………., ngày….tháng… năm.........

Của UBND xã, phường, thị trấn                                                                                     Kính đơn

(hoặc Thủ trưởng đơn vị)                                                                                    (Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………………………………….................

……………………………………………….

…………………………………….................

……………………………………………….

…………………………………….................

……………………………………………….

…………………………………….................

……………………………………………….

          Ngày ….. tháng…….năm ……….

        

 


                             HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU ĐƠN XIN VIỆC

1. Kính gửi: tên cơ quan, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp… nơi muốn ứng tuyển

2. Tôi tên: họ và tên đầy đủ của người làm đơn xin việc

3. Chứng minh nhân dân số: số chứng minh nhân dân của người làm đơn và ghi rõ ngày tháng năm cấp chứng minh.

4. Nơi cấp: thường là Công An (CA) ở địa phương nơi người làm đơn cư trú cấp . Ví dụ: CA TPHCM, CA Tiền Giang…

5. Trình độ văn hóa: trình độ học vấn của người đó thể hiện qua bằng cấp hay tay nghề. Ví dụ: 12/12, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…

6. Ngoại ngữ: ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung…

7. Trình độ chuyên môn: là ngành nghề mà người làm đơn đã được đào tạo. Ví dụ: kế toán,…

8. Tình trạng sức khỏe: dựa vào kết luận trong giấy khám sức khỏe để ghi vào đơn.

9. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (hoặc Thủ trưởng đơn vị): chữ kí và con dấu xác nhận của những người có thẩm quyền tại UBND xã, phường, thị trấn sau khi người làm đơn hoàn thành các thông tin, kí tên, dán ảnh.

học thiết kế websiteBình luận của bạn