• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn cách làm đơn xin nghỉ học đơn giản dành cho học sinh

Hướng dẫn cách làm đơn xin nghỉ học đơn giản dành cho học sinh

Trong quá trình học tập chẳng may bạn gặp phải một lí do nào đó mà bạn không thể tới lớp trong ngày hôm đó, cũng như một vài ngày tiếp theo, thì lúc này bạn cần viết một lá đơn xin nghỉ học để gửi lên thầy cô giáo chủ nhiệm.Mẫu đơn nghỉ học nêu rõ các thông tin bao gồm: Thông tin của học sinh xin nghỉ học, thời gian xin nghỉ học, lý do xin nghỉ học, lời cam kết và chữ ký của học sinh cũng như phụ huynh học sinh xác định việc nghỉ học của học sinh.Khi được ban giám hiệu, thầy cô giáo chủ nhiệm đồng ý thì bạn mới có thể nghỉ buổi học đó. Còn nếu không bạn sẽ bị đánh dấu là nghỉ học không lý do và bạn sẽ bị phạt và viết bản kiểm điểm tường trình.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp ....

Em tên là:................................................................................................................................

Học sinh lớp:...........................................................................................................................

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ................. đến ngày ........................

Lí do:........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Xác nhận của Phụ huynh học sinh
.............., ngày .... tháng ..... năm ...........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 


 

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ học:

 - Phần đầu luôn phải có quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Tên đơn: Đơn được gửi cho ai, vì là đơn xin nghỉ học nên bạn phải gửi cho giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn, đặc biệt lưu ý vì bạn là học trò bề dưới nên phải sử dụng từ ngữ trang trọng tôn kính:

- Phần nội dung đơn, cần có đầy đủ thông tin của bạn, mục đích viết đơn, lí do xin nghỉ, cam kết, cảm ơn và ký tên.

Lưu ý:

- Xác nhận họ và tên người làm đơn

- Xác nhận lớp đang theo học

- Lý do xin nghỉ học

- Thời gian xin nghỉ học

Chúc các bạn viết đơn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn