Hướng dẫn cách tính phần trăm trong Excel với nhiều trường hợp

Tính phần trăm là loại phép tính đơn giản, nhưng lại có nhiều trường hợp và yêu cầu khác nhau, có thể khiến bạn nhầm lẫn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tính phần trăm cho các trường hợp cụ thể.

Bài viết này taioffice.com sẽ hướng dẫn bạn tính % trong các trường hợp sau:

  1. Tính phần trăm tỉ trọng
  2. Tính phần trăm tăng trưởng (% thay đổi)
  3. Tính phần trăm so sánh
  4. Tính một đại lượng dựa trên tỉ lệ %
  5. Tăng hoặc giảm số theo tỉ lệ %

Bạn đang cần tính % theo trường hợp nào thì thực hiện theo trường hợp đó nhé.

1. Cách tính phần trăm tỉ trọng

Chẳn hạn ta có bảng số liệu sau:

Ta muốn tính tỉ lệ % doanh thu của từng tháng so với cả năm. Như vậy, ta sẽ lấy doanh thu từng tháng, chia cho tổng doanh thu cả năm, rồi qui đổi ra %.

Với tháng 1, ta lập công thức cho ô C4 như sau:

=B4/$B$16

Địa chỉ ô B16 (tổng doanh thu cả năm) được giữ cố định để có thể copy công thức cho các tháng khác.

Kết quả trả về là 0.06. ta sẽ đổi sang tỉ lệ % bằng cách nhấn vào ký hiệu % trên thanh Menu.

Kết quả hiển thị là 6%, nghĩa là doanh thu tháng 1 chiếm 6% tổng doanh thu cả năm.

Ta có thể điều chỉnh để hiển thị số chữ số thập phân mà ta muốn bằng cách sử dụng nút tăng/giảm số chữ số thập phân ở trên thanh Menu:

Sau khi tính xong tháng 1, ta chỉ cần copy công thức xuống các ô phía dưới để tính cho các tháng còn lại.

2. Cách tính phần trăm tăng trưởng (% thay đổi)

Xét bảng số liệu sau:

Ta cần tính xem doanh thu năm 2016 tăng bao nhiêu % so với 2015. Công thức cho ô B4 sẽ là:

=(B3-B2)/B2

Ta sẽ đổi kết quả trên về tỉ lệ % bằng cách nhấn nút có ký hiệu % trên thanh Menu:

Kết quả trên nghĩa là: Doanh thu năm 2016 tăng 23.59% so với năm 2015.

3. Cách tính phần trăm so sánh

Cũng với ví dụ như ở phần 2, nhưng ta muốn tính xem doanh thu năm 2015 bằng bao nhiêu % doanh thu năm 2016. Công thức cho ô B4 sẽ như sau:

=B2/B3

Đổi kết quả trên về tỉ lệ % bằng cách nhấn nút có ký hiệu % trên thanh Menu:

Kết quả trên nghĩa là: Doanh thu năm 2015 bằng 80.91% doanh thu năm 2016.

4. Tính một đại lượng dựa trên tỉ lệ phần trăm

Ví dụ công ty A có lợi nhuận trước thuế trong năm 2011 là 578.900.345 VND. Ta cần tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty A phải nộp, biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%.

Cách tính như bảng sau:

5. Tăng hoặc giảm số theo tỉ lệ phần trăm

Có bảng số liệu sau:

Với dự đoán chi phí tăng 12%, ta cần tính xem năm 2016 chi phí là bao nhiêu. Vậy công thức cho ô B3 sẽ là:

=B1+B1*B2

Tương tự, nếu dự đoán chi phí năm sau giảm 9% thì sẽ tính theo công thức dưới hình sau:

Trên đây là 5 trường hợp thường gặp khi bạn tính toán liên quan đến tỉ lệ %. Chúc các bạn thực hiện thành công! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

học thiết kế websiteBình luận của bạn