Hướng dẫn cách viết biên bản làm việc mới nhất

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi hợp, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi hợp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình.

Mẫu biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, doanh nghiệp nào đó cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận một điều khoản nào đó giữa các bên. Biên bản này soạn thảo để xác nhận rằng nội dung nào đã được thông qua, thống nhất được quy định nào và cần có sự ký nhận của các bên.

Mẫu biên bản làm việc ghi rõ thời gian và địa điểm nơi diễn ra công việc, các bên tham gia, đại diện và chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, giấy CMND hoặc số hộ chiếu. Nội dung làm việc được ghi chi tiết theo mục với các điều khoản nào, các thống nhất nào. Người lập biên bản cũng ghi thời gian kết thúc công việc, số biên bản được lập và giao cho các bên, các ý kiến bổ sung khác nếu có.

Mẫu biên bản cuộc họp công ty cũng là một hình thức của biên bản làm việc với nội dung họp nội bộ về các vấn đề hoạt động của công ty. Cũng giống như các mẫu biên bản khác, mẫu biên bản cuộc họp công ty cũng phải tuân thủ các quy định về nội dung và hình thức, do vậy trong quá trình soạn thảo biên bản cuộc họp công ty người dùng cần phải đáp ứng theo đúng quy định và thể thức để đảm bảo giá trị hiệu lực của mẫu biên bản này. 

Mẫu biên bản mà chúng tôi giới thiệu là mẫu thông dụng nhất và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đơn giản ngắn gọn những vẫn trình bày được đầy đủ nội dung cần thiết. Đây là mẫu biên bản cần có để chứng minh tính xác thực của buổi làm việc tại bất cứ cơ quan, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó.

Bạn tham khảo thêm mẫu biên bản hòa giải với nội dung giải quyết mâu thuẫn giữa hai cá nhân hoặc các bên có tranh chấp, mục đích của mẫu biên bản hòa giải là là phải vừa giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý, vừa đảm bảo được quyền lợi của cả 2 bên.

Nội dung Mẫu biên bản làm việc:

- Ghi lại nội dung buổi làm việc
- Ghi rõ thời gian, địa điểm nơi diễn ra công việc
- Chứng minh tính xác thực của buổi làm việc
- Sử dụng trong các tổ chức, cơ quan

học thiết kế websiteBình luận của bạn