Hướng dẫn chi tiết cách căn lề trong word 2010 - 2013

Hiện nay, việc soạn thảo văn bản là công việc thường xuyên phải làm của một nhân viên văn phòng. Một văn bản word đạt chuẩn kỹ năng có rất nhiều yêu cầu đưa ra về mặt trình bày, trong đó có việc căn chỉnh lề trong word.

Theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quy định căn lề trang văn bản hành chính (khổ giấy A4) được quy định như  sau:

- Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25mm;

- Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25mm;

- Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35mm;

- Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20mm.

Đơn vị đo mặc định trong word là inch, trong khi đó quy định căn lề lại lấy đơn vị đo là cm. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đổi đơn vị đo trong word và cách căn chỉnh lề trong văn bản word.

ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO TRONG WORD

Bước 1: Vào File → Options

Đối đơn vị đo trong Word

Bước 2: Vào tab Advanced → kéo xuống dưới tìm tùy chọn Display → ở mục Show measurements in units of chọn đơn vị đo là centimeters → bấm OK.

Đối đơn vị đo trong Word

Như vậy là đã xong bước thay đổi đơn vị. Sau đây là cách căn chỉnh lề.

CÁCH CĂN CHỈNH LỀ TRONG WORD

Bước 1: Chọn Page Layout → Margins → Custom Margins

 Cách căn chỉnh lề trong Word

Bước 2: Ở thẻ Margins, nhập các thông số theo ý muốn:

- Top: lề trên

- Bottom: lề dưới

- Left: lề trái

- Right: lề phải

Sau đó bấm OK.

 Cách căn chỉnh lề trong Word

Trên đây là cách căn lề trang trong một văn bản word. Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn