• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn điền Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Hướng dẫn điền Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Khi muốn khởi kiện đối với những tranh chấp thương mại, thời điểm mà chủ thể được quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật là 02 năm. Trong đó hồ sơ khởi kiện phải thật đầy đủ, trong đó Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là không thể thiếu. Mẫu đơn khởi kiện nêu rõ bên khởi kiện, bên bị kiện, nội dung khởi kiện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại tại đây.

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại:

Hướng dẫn cách điền đơn: 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) Bên khởi kiện: (Nếu người khởi kiện cá nhân thi ghi rõ họ tên năm sinh Nếu người khởi kiện quan, tổ chức thi ghi rõ tên quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp)

Địa chỉ: Bên bị kiện: (Nếu người khởi kiện cá nhân ghi rõ họ tên năm sinh Nếu người khởi kiện quan, tổ chức ghi rõ tên quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp)

Địa chỉ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Địa chỉ: Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương sự: (Nếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ) - Yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau Bên bị kiện Nêu rõ khởi kiện Nêu rõ yêu cầu cụ thể để nghị Tòa án giải -

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khời kiện gồm: (Ghi rõ đánh số thứ tự) - Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án ., ngày tháng năm NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký ghi rõ họ tên) (Người khởi kiện quan, tổ chức người đại diện hợp pháp phải ký đóng dấu) ... theo đơn khời kiện gồm: (Ghi rõ đánh số thứ tự) - Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải vụ án ., ngày tháng năm NGƯỜI KHỞI KIỆN (Ký ghi rõ họ tên) (Người khởi kiện)

học thiết kế websiteBình luận của bạn