• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Hướng dẫn làm mẫu đơn nhập học vào lớp một mới nhất

Hướng dẫn làm mẫu đơn nhập học vào lớp một mới nhất

Đơn xin vào học lớp một là mẫu đơn sử dụng để bổ sung cho hồ sơ nhập học dành cho những bậc phụ huynh có con em sắp vào lớp một. Ngoài những giấy tờ cần thiết như giấy khai sinh, hộ khẩu... thì đơn xin nhập học là lá đơn không thể thiếu để bổ sung thủ tục nhập học cho các bé. Dưới đây là mẫu đơn xin vào học lớp một mới nhất.

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học 20.....-20.....

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học ..............................................................................................

 

Tôi tên là....................................................................................................................................................

Phụ huynh em: .......................................................................................................Nam (nữ)....................

Sinh ngày: .................................................................................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................................................

Hiện thường trú tại số nhà ...................đường............................................................................................ tổ ................... khu vực................................................................................................................................ (thôn).................................................phường.............................................................................................

Họ và tên cha: .............................................................................................................................................

Nghề nghiệp:  ..............................................................................................................................................

Nơi công tác:  ..............................................................................................................................................

Điện thoại để liên lạc: ..................................................................................................................................

Họ và tên mẹ................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................

Nơi công tác: ................................................................................................................................................

Điện thoại để liên lạc: ...................................................................................................................................

     Tôi xin cho con (cháu) tôi được vào học lớp 1 tại trường năm học 2016-2017.

             Học lớp ngoại ngữ: Pháp văn Ο ;   Anh văn Ο 

             Lớp bán trú: Ο ;  Lớp không bán trú Ο

                (đối với  trường có tổ chức học 2 ngoại ngữ, bán trú)

     Tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường.

                                                                      Huế, ngày     tháng     năm 2016

                                                                                          Ký tên

 

 

 

Hồ sơ đính kèm:

- Giấy khai sinh hợp lệ;

- Phô tô hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin vào học lớp một

 

 

- Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học: nơi mà phụ huynh muốn cho con em vào học.

- Tôi tên là: ghi đầy đủ tên phụ huynh học sinh (người làm đơn).

- Phụ huynh em: ............................................................................Nam (nữ)....................: ghi đầy đủ họ tên và giới tính học sinh.

- Sinh ngày: ngày tháng năm sinh của học sinh.

- Nơi sinh: nơi học sinh được sinh ra dựa theo giấy khai sinh

- Hiện thường trú tại số nhà ...................đường....................................................................................... tổ ................... khu vực................................................................................................................................ (thôn).................................................phường.........................................................................................ghi chi tiết địa chỉ nhà.

- Các mục Họ và tên cha, Nghề nghiệp, Nơi công tác, Điện thoại để liên lạc, Họ và tên mẹ, Nghề nghiệp, Nơi công tác, Điện thoại để liên lạc: là những thông tin cần thiết để nhà trường có thể liên hệ với phụ huynh để trao đổi tình trạng học tập của bé khi cần thiết nên phải ghi rõ ràng và chính xác.

- Phụ huynh đánh dấu vào lớp học ngoại ngữ lớp bán trú hay không bán trú mà mình muốn cho con học nếu trường đó có tổ chức.

- Người làm đơn kí, ghi rõ họ tên và đính kèm hồ sơ cần thiết.

học thiết kế websiteBình luận của bạn