Hướng dẫn sử dụng hàm RANK - hàm xếp hạng trong Excel

Trong một bảng dữ liệu lớn, bạn cần tìm thứ hạng của một con số trong rất nhiều những con số sắp xếp không theo thứ tự. Khi đó, hàm Rank sẽ giúp bạn tìm được thứ hạng một cách nhanh chóng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm Rank trong Excel. Mời các bạn theo dõi.
1. Nội dung:
Hàm Rank là hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số.
Nếu bạn cần sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì thứ hạng của số chính là vị trí của nó.
2. Cú pháp:
                 =RANK(number,ref,[order])
Trong đó:
  • Number (bắt buộc): Là số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.
  • Ref (bắt buộc): Là một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua.
  • Order (không bắt buộc): Kiểu xếp hạng:
    • Nếu Order = 0 hoặc bỏ qua thì hàm sẽ xếp hạng theo thứ tự giảm dần.
    • Nếu Order khác 0 thì hàm sẽ xếp hạng theo thứ tự tăng dần.
3. Ví dụ:
Chẳng hạn ta có bảng điểm của các học sinh như sau:
Để xếp hạng các học sinh theo điểm trung bình, ta làm theo trình tự các bước như sau:
- Bước 1:
Tại ô D3, ta lập công thức như sau: =RANK(C3,$C$3:$C$7)
Trong đó:
  • Dải ô C3:C7 được để dạng địa chỉ cố định để có thể copy công thức xuống các dòng dưới.
  • Do xếp hạng học sinh theo điểm trung bình sẽ xếp theo thứ tự giảm dần nên đối số Order ta sẽ để bằng 0 hoặc bỏ qua.
Kết quả xếp hạng của học sinh Nguyễn Thị Hồng Ánh là 4.
- Bước 2:
Đối với các học sinh còn lại, ta chỉ việc copy công thức trên xuống các dòng dưới. Kết quả như sau:
Như vậy, ta đã hoàn thành việc xếp hạng các học sinh theo điểm trung bình.

4. Lưu ý:
Nhìn vào kết quả ở ví dụ trên, ta nhận thấy có 2 học sinh được xếp hạng 2 do có cùng số điểm trung bình (cùng bằng 8.2). Tiếp theo, hàm Rank xếp hạng học sinh có điểm thấp hơn (7.7) thành hạng 4 mà không có học sinh nào được xếp hạng 3.

Như vậy, hàm Rank cho phép các số trùng lặp có cùng một thứ hạng. Điều này làm ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Đây chính là điểm hạn chế của hàm Rank.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm Rank để xếp hạng trong Excel. Đây là một hàm rất đơn giản và dễ hiểu. Chắc chắn qua ví dụ cụ thể trên, các bạn đã biết cách sử dụng hàm này để ứng dụng vào công việc. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả!
học thiết kế websiteBình luận của bạn