• Bạn đang ở:
 • Trang chủ
 • Thủ thuật Excel
 • Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập (giá trị nhập là dạng số)

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập (giá trị nhập là dạng số)

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập nếu giá trị nhập đó là dạng số.

Mình sẽ hướng dẫn theo ví dụ sau để bạn dễ hiểu hơn. Mình có bảng dữ liệu dưới đây:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Để tô màu cột điểm tổng kết theo chú thích trên, bạn thực hiện như sau:

Bước 1:tab Home, chọn Conditional Formatting → chọn Manage Rules để dễ dàng kiểm soát các điều kiện bạn đặt ra.

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Bước 2: Hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager xuất hiện, bạn chọn New Rule để lần lượt đặt ra các điều kiện:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Bước 3: Bảng các loại điều kiện xuất hiện, bao gồm các loại điều kiện sau:

 • Format all cells based on their values: định dạng tất cả các ô theo điều kiện của chúng 
 • Format only cells that contain: chỉ định dạng ô có chứa...
 • Format only top or bottom ranked values: chỉ định dạng giá trị cao nhất hoặc thấp nhất
 • Format only values that are above or below average: chỉ định dạng giá trị trên trung bình hoặc dưới trung bình
 • Format only unique or duplicate values: chỉ định dạng giá trị duy nhất hoặc trùng lặp
 • Use a formula to determine which cells to format: sử dụng công thức để xác định ô theo định dạng

Với các loại điều kiện trên, ở các bài viết sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn để bạn hiểu rõ, mỗi điều kiện đều có mục đích và được ứng dụng trong các trường hợp khác nhau. 

Còn ở bài viết này, mình đang hướng dẫn bạn tô màu ô trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập là dạng số nên bạn chọn điều kiện Format only cells that contain nhé!

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Tại đây ở phần Format only cells with có nhiều lựa chọn bao gồm:

 • Cell Value: giá trị của ô (dạng số)
 • Specific Text: dạng text (dạng chữ)
 • Dates Occurring: ngày
 • Blanks: khoảng trắng
 • No blanks: không có khoảng trắng
 • Errors: khác với...
 • No Errors: không khác với...

Ở trường hợp này, vì giá trị là số nên mình chọn Cell Value:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Sau đó bạn hãy lựa chọn các điều kiện muốn đặt bao gồm:

 • between: giữa ... và ...
 • not between: không giữa ... và giữa
 • equal to: bằng...
 • not equal to: không bằng...
 • greater than: lớn hơn...
 • less than: nhỏ hơn...
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Ví dụ, với điều kiện điểm dưới 4.0 mình sẽ chọn less thannhập 4.0

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Để định dạng màu sắc cho điều kiện này, mình chọn Format → hộp thoại Format Cells xuất hiện → ở thẻ Fill mình chọn màu red → OK 

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Tương tự như vậy, bạn chọn New Rule... để add thêm các điều kiện khác vào:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Dựa vào bảng chú thích ở ví dụ, mình được bảng điều kiện màu sắc theo giá trị như sau:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Bạn click OK sẽ thu được kết quả: giá trị sẽ được tô màu theo các điều kiện bạn đặt ra:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Để copy điều kiện sang các ô khác bạn hãy click chọn ô đã có điều kiện → chọn Format Painter

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Sau đó kéo chuột để chọn các ô bạn muốn copy công thức:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Kết quả tất cả các giá trị bạn muốn tô màu sẽ thỏa mãn điều kiện:

Hướng dẫn tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách tô màu trong Excel theo điều kiện của giá trị nhập nếu giá trị đó là dạng số. Ngoài ra, nếu giá trị của bạn dưới dạng text hoặc dạng ngày... cũng được khá nhiều bạn sử dụng nhưng chưa biết cách. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở các bài viết sau.

Nếu gặp bất cứ khó khăn gì trong quá trình thực hiện, bạn hãy comment tại bài viết này, mình sẽ reply trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công!

học thiết kế websiteBình luận của bạn