• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu bảng dự trù kinh phí - Bảng tính toán kinh phí dự định

Mẫu bảng dự trù kinh phí - Bảng tính toán kinh phí dự định

Mẫu dự trù kinh phí được taioffice.com sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu đưa ra mức tính toán kinh phí cần phải có để thực hiện 1 dự án, kế hoạch hoặc dùng để dự trù chi phí mua sắm trang thiết bị dùng cho hoạt động nào đó. Mời các bạn tham khảo.

 

Bảng dự trù kinh phí được lâp ra nhằm tính toán một cách khách quan về số tiền, kinh phí cần phải bỏ ra khi thực hiện một công việc nào đó vì lợi ích và sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Bảng dự trù này là cần thiết và giúp hạn chế mức thấp nhất những rủi ro khi không lường trước.

Bảng dự trù kinh phí có thể do bất kỳ một thành viên nào viết. Thông thường những người đề xuất công việc sẽ là người dự trù, hoạch định ra kinh phí để cấp trên có thể xem xét, phê duyệt và đưa ra kết luận cuối cùng. Văn bản này cần phải bao gồm đầy đủ những thông tin cần thiết như tên sản phẩm cần mua sắm, sửa chữa, đơn giá, số lượng, thành tiền...và tổng cộng số tiền cần chi trả là bao nhiêu.

Hiện nay những cá nhân tại các doanh nghiệp được cử đi công tác cũng sẽ phải làm mẫu bảng kê thanh toán công tác phí để trả lại cho cơ quan khoản tiên thừa hoặc nhận lại số tiền mình đã bỏ ra khi đi công tác, mục đích của mẫu bảng kê thanh toán công tác phí là nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính.

học thiết kế websiteBình luận của bạn