• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn dành cho mọi người

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn dành cho mọi người

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin những loại giấy tờ có giá trị, số chứng từ, tên tổ chức phát hành, mệnh giá.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn tại đây.

Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán

Ngoài tài liệu Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn - Biểu mẫu Tín dụng còn có hàng trăm ngàn tài liệu miễn phí khác, các bạn hãy đến taioffice.com. 

học thiết kế websiteBình luận của bạn