• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động là mẫu biên bản được lập ra khi có sự giao, nhận về tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản giao nhận tại đây.

Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mẫu biên bản này nêu và trình bày rõ thông tin có liên quan đến vụ tai nạn, hãy cùng tùm hiểu chi tiết để ứng dụng cho nhu cầu công việc dễ dàng nhất.

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động:

 

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động như sau:

Nội dung của mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động cung cấp đầy đủ thông tin từ ngày giờ, địa điểm sảy ra tai nạn cùng với những căn cứ rõ ràng nhất. Trong biên bản cũng trình bày đầy đủ thông tin người giao, cấp bậc, chức vụ và người nhận, cấp bậc, chức vụ rõ ràng cùng với đơn vị làm việc cụ thể. Biên bản cũng cung cấp rõ ràng việc tiến hành giao nhận tài liệu, đồ vật và phương tiện liên quan cụ thể nhất.

Với những người bị tai nạn trong quá trình lao động sẽ có mẫu công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp từ chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, trong công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp nói rõ tình trạng sức khỏe của người lao động và nguyện vọng được hỗ trợ về chạy chữa.

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động sẽ trình bày rõ thông tin của những người bị nạn, cơ quan đơn vị và cơ sở quản lý người bị nạn. Những tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động cùng với tổng hợp toàn bộ các đồ vật và phương tiện kèm theo được cung cấp và cập nhật chi tiết nhất.

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp cũng nên có mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động để nắm được tình hình an toàn lao động tại cơ sở mình, trong mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cần nêu rõ mục đích và số lượng thành viên tham gia đoàn điều tra. 

học thiết kế websiteBình luận của bạn