• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

Mẫu CMND01 được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân trong mọi trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để bạn tham khảo khi làm thủ tục xin cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Hướng dẫn cách ghi đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

 

(1): Ghi chữ in hoa đủ dấu
(2): Ghi số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).
(3): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).
(4): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.
(5): Trưởng Công an xã, phường, thị trấn xác nhận đối với trường hợp cấp lại CMND. Xác nhận có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận.
CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân.
(6) Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng PC64.

học thiết kế websiteBình luận của bạn