• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản và các thủ tục kèm theo

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản và các thủ tục kèm theo

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, số hiệu tàu đánh bắt cá, phương pháp đánh bắt, phương pháp bảo quản thủy sản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại đây.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản:

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản: 

1. Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mẫu quy định tại thành phần hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thủy sản số 380 Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết.
- Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh.
- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đồng thời thu phí lệ phí (nếu có) tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục thủy sản.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thủy sản hoặc qua đường Bưu điện.
3. Thành phần hồ sơ: 01 bộ
- Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo mẫu tại phụ lục 8, Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản cũ nay là Nông nghiệp và PTNT;
- Giấy Chứng nhân đăng ký tàu cá (bản photo);
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản photo).
- Sổ danh bạ thuyền viên xuất trình;
- Chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tương ứng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuỷ sản tỉnh;
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản. 
8. Lệ phí: 40.000đ.
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/ND-CP Nghị định của Chính phủ ngày 04/5/2005;
- Thông tư 24/2011/TT-BNN-PTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;
- Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá, phí thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác hoạt động thủy sản.

học thiết kế websiteBình luận của bạn