• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng hay nhất dành cho mọi người

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng hay nhất dành cho mọi người

Khi bạn cần xây dựng nhà ở, công trình ở khu vực sinh sống thì phải thông qua ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, trước khi tiến hành xây dựng nhà ở, dự án hay một công trình nào đó, bạn cần chuẩn bị mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng trình lên cơ quan có thẩm quyền xác nhận cấp giấy phép cho bạn. Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi:.....................................................................................................................

1. Tên chủ đầu tư:..........................................................................................................................................

- Người đại diện: ................................................. Chức vụ:............................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................................................................

- Số nhà: .................Đường.......................Phường (xã).................................................................................

- Tỉnh, thành phố:...........................................................................................................................................

- Số điện thoại:...............................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.....................................................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích................................................................................m2.

- Tại:................................................................Đường:...................................................................................

- Phường (xã).................................................Quận (huyện)..........................................................................

- Tỉnh, thành phố:...........................................................................................................................................

- Nguồn gốc đất:.............................................................................................................................................

3. Nội dung xin phép:......................................................................................................................................

- Loại công trình:..................................................Cấp công trình:..................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.....................................................................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn:.................................................................................................................................m2.

- Chiều cao công trình:...............................................................................................................................m.

- Số tầng:........................................................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:.........................................................................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................................................................

- Điện thoại:....................................................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):...........................................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................Điện thoại:..................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày...........................................................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có):...........................................................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.........................................................................................tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                    ......, ngày ..... tháng .... năm ....

                                                                                                                                          Người làm đơn

                                                                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin cấp giấy phép xây dựng

(Dành cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

- Kính gửi: ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho bạn.

1. Tên chủ đầu tư: ghi tên  người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình

- Người đại diện:................................Chức vụ:.................................................ghi đầy đủ họ tên người đại diện và chức vụ của người đó.

- Địa chỉ liên hệ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi người đại diện đó đang sinh sống.

- Số nhà: ................. Đường...............Phường (xã)..............................ghi lại số nhà, đường, phường (xã) nếu giống địa chỉ liên hệ.

- Tỉnh, thành phố: tên tỉnh, thành nơi người đó đang sống theo địa chỉ trên.

- Số điện thoại: ghi số điện thoại có thể liên hệ được khi cần.

2. Địa điểm xây dựng: nơi mà công trình hay nhà ở sắp được khởi công xây dựng (đường, phường (xã), quận (huyện), tỉnh thành).

- Lô đất số:............................Diện tích............................m2: ghi chính xác số lô đất theo giấy tờ sở hữu đất đó.

- Tại:....................................Đường:..................................tên khu vực, đường của lô đất đó.

- Phường (xã).......................Quận (huyện)..............................ghi rõ nên phường (xã), quận (huyện) nơi lô đất tọa lạc.

- Tỉnh, thành phố: nếu ở xã, huyện thì ghi tên tỉnh; còn ở phường, quận thì ghi tên thành phố.

- Nguồn gốc đất: ghi rõ tên nguồn gốc đất chuẩn bị tiến hành xây dựng.

3. Nội dung xin phép: ghi đầy đủ nội dung xin phép, như là xin phép cấp giấy để xây dựng nhà ở....

- Loại công trình:...............Cấp công trình:.....................ghi tên loại và cấp độ xây dựng công trình mà người đó mong muốn

- Diện tích xây dựng tầng 1:.................................m2: ghi rõ số m2 cho diện tích tầng 1.

- Tổng diện tích sàn:.............................................m2: ghi rõ tổng số m2 của sàn nhà.

- Chiều cao công trình:..........................................m: ghi rõ chiều cao của cả căn nhà.

- Số tầng: ghi số tầng lầu của ngôi nhà mà người đó mong muốn xây dựng

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ghi tên đơn vị thi công hoặc họ tên người thiết kế ra công trình.

- Địa chỉ: ghi chi tiết địa chỉ liên hệ của đơn vị hoặc người thiết kế đó.

- Điện thoại: ghi số điện thoại có thể liên lạc được khi cần.

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ghi đầy đủ họ tên của tổ chức cá nhân đó nếu có, còn không thì bỏ qua

- Địa chỉ:.......................................Điện thoại:................................. nếu mục trên có thì ghi tiếp địa chỉ và điện thoại liên lạc của người đó, không thì bỏ qua.

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày: nếu có thì ghi, không có bỏ qua.

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): nếu là nhà hoặc công trình mới hoàn toàn thì không cần ghi mục này.

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:................tháng: ghi tiến trình xây dựng dự kiến sẽ xong của công trình đó.

- Ghi rõ ngày tháng năm làm đơn, kí và ghi rõ họ tên.

học thiết kế websiteBình luận của bạn