• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học là mẫu đơn được tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của tổ chức xin được cấp phép, người đứng đầu tổ chức, tổ chức nước ngoài thỏa thuận hợp tác nhận học viên du học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại đây.

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau:

Hiện nay, với nhu cầu đi du học của các bạn học sinh, sinh viên ngày càng nhiều, kéo theo nhiều trung tâm tư vấn du học được mở ra nhằm đưa ra những hỗ trợ, tư vấn cần thiết để các đối tượng có thể hoàn tất được thủ tục du học nhanh chóng nhất, để được cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học, bản thân các trung tâm cũng phải làm đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học để xin xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền. Một trung tâm tư vấn du học sau khi có giấy phéo hoạt động mới được thực hiện các kế hoạch tư vấn.

Tương tự, nếu bạn muốn mở trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cần phải làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt thì mới được hoạt động, nội dung của đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cần nói rõ về mục đích của hoạt động giới thiệu việc làm, thời gian sử dụng giấy phép.

Đơn xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cần ghi rõ những thông tin liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức, trung tâm cần cấp giấy phép hoạt động,... Sau khi xem xét tính hợp pháp của việc mở dịch vụ tư vấn du học, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép hoạt động cho đối tượng làm đơn. Sau khi có giấy phép hoạt động, các tổ chức sẽ được hoạt động theo những nội dung ghi trong giấy phép.

học thiết kế websiteBình luận của bạn