• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường chuẩn nhất

Mẫu đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường chuẩn nhất

Đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường là mẫu đơn sử dụng bổ sung cho các thủ tục cần thiết. Ví dụ như trong trường hợp sinh viên năm nhất chưa được cấp thẻ sinh viên chính thức phải dùng thẻ tạm để đi xe buýt thì cần có giấy xác nhận kèm theo. Dưới đây là mẫu đơn bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tư do  -   Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.........................................................

Tôi tên:...........................................................................Mã số sinh viên:.........................................

Ngày sinh:.......................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................

Là sinh viên lớp:.........................................................Khóa..............................................................

Hệ đào tạo:.............................................tại Trường Đại học..............................................................

Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

                                                                                               ................, ngày.....tháng.....năm........

                                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                                (Chữ ký, ghi rõ họ tên)

 

     XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

       ............, ngày.....tháng.....năm.........

                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                        TRƯỞNG KHOA                                                            ..............................................

 

Hướng dẫn cách ghi đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường

- Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường........................................ghi tên trường đại học, cao đẳng nơi sinh viên đang học.

- Tôi tên:..........................Mã số sinh viên:........................ghi đầy đủ họ tên và mã số sinh viên mà trường cấp.  

- Ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh của sinh viên.

- Nơi sinh: ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh.

- Hộ khẩu thường trú: ghi rõ địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

- Là sinh viên lớp:......................Khóa.........................ghi đầy đủ tên lớp và khóa mà sinh viên đang theo học.

- Hệ đào tạo:..................................tại Trường Đại học...........................ghi rõ hệ đào tạo và tên trường mà sinh viên đang học hiện nay. Ví dụ: hệ đào tạo chính quy tại trường Đại học kinh tế.

- Lý do: ghi cụ thể lý do làm đơn.

- Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên nhà trường xin xác nhận.

học thiết kế websiteBình luận của bạn