Mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

mẫu Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dành cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại tỉnh Việt Nam, công dân Việt Nam, người nước ngoài. Trong thời hạn 16 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cần thẩm tra xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 10 ngày (tổng cộng 26 ngày). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất tại đây.

Mẫu đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất:

Ghi chú:

(1) Ghi rõ xã/ phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ, trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú......".

4) Đối với công dân Việt Nam, ghi Giấy CMND, đối với người nước ngoài thì ghi Hộ chiếu

học thiết kế websiteBình luận của bạn