Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi mới nhất

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là mẫu giấy đề nghị được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay nợ gửi tới ngân hàng cho vay để đề nghị về việc gia hạn thêm thời gian trả nợ gốc, tiền lãi. Mẫu giấy nêu rõ tên người vay, tên ngân hàng cho vay, số tiền vay, số tiền đã trả, thời gian gia hạn thêm, phê duyệt của ngân hàng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi: 

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi khai báo các thông tin sau: tên người vay tiền, số tiền nợ ngân hàng, số tiền đã trả và số còn lại. Người khai đồng thời trình bay lý do chậm trả và thời gian xin gia hạn thêm, cam kết trả đúng thời gian đó. Mẫu đơn này thể hiện cá nhân minh bạch trong việc vay vợ và trả nợ, lấy lòng tin từ ngân hàng.

Các đặc điểm của Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi:

- Giấy gia hạn trả nợ ngân hàng
- Trình bày lý do chậm trả
- Cam kết thời hạn trả tiếp thep
- Áp dung riêng cho nợ gốc và lãi

học thiết kế websiteBình luận của bạn