• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo của doanh nghiệp

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo của doanh nghiệp

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo là mẫu giấy tiếp nhận được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo. Mẫu giấy tiếp nhận nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, hồ sơ xin phép thực hiện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo:

Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ .

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép.

Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do. Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

học thiết kế websiteBình luận của bạn