• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước. Xem thêm các thông tin về Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) tại đây

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác):

Nội dung của mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác):

Bao gồm đầy đủ những thông tin về người ủy quyền, thông tin người nhận ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền cùng với rất nhiều những thông tin cũng như những nội dung khác. Trong thông tin của hai bên bao gồm đầy đủ họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, chức vụ, đơn vị, mã số thuế cùng với tất cả những thông tin cá nhân cần thiết có thể liên lạc khác.

Cuối cùng của mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) là chữ ký của hay bên nhận ủy quyền và bên ủy quyền, khi tiến hành nộp mẫu giấy này cần đính kèm thêm một số những tài liệu cần thiết như chứng minh thư, hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng những giấy tờ khác nếu có yêu cầu. Ngoài mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) này bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa những văn bản biểu mẫu khác tại taioffice.com có thể sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình nhất.

học thiết kế websiteBình luận của bạn