• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu giấy xác nhận lương- Giấy xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu giấy xác nhận lương- Giấy xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu giấy xác nhận lương áp dụng cho các cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp nhằm chứng thực mức lương, thu nhập chính xác của bạn là bao nhiêu để làm căn cứ định mức thu nhập cá nhân cũng như xác định việc bạn có phải đóng thuế thu nhập hay không. Ngoài ra mẫu giấy xác nhận lương còn được áp dụng để bạn vay vốn ngân hàng, chỉ cần xác nhận lương 3 tháng gần nhất, có chứng thực của cơ quan nơi bạn làm việc là có thể tiến hành vay vốn ngân hàng.

Mẫu giấy xác nhận lương- Giấy xác nhận thu nhập cá nhân:

Nội dung giấy xác nhận lương- Giấy xác nhận thu nhập cá nhân: 

Đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì chỉ cần làm mẫu giấy xác nhận lương trong vòng 3 tháng là cũng có thể vay được vốn ngân hàng, phục vụ cho công việc làm ăn hoặc đơn giản là bạn có công việc nào đó đang cần vay vốn thì cũng có thể thực hiện biểu mẫu này.

Đối với các cá nhân có những thành tích đặc biệt trong công việc có thể làm giấy đề nghị tăng lương mà không cần phải đến khi hết hợp đồng và lãnh đạo sẽ xem xét tính hợp lý trong giấy đề nghị tăng lương để đề xuất mức lương mới cho các cá nhân đó.

học thiết kế websiteBình luận của bạn