• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu chuẩn nhất

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu chuẩn nhất

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc dịch thuật, biên dịch tài liệu. Mẫu hợp đồng dịch thuật nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung dịch vụ, thời hạn thực hiện, giá trị của hợp đồng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu tại đây.

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu:

Ghi chú:

Thuê dịch thuật để biên dịch những tài liệu quan trọng của doanh nghiệp, công ty không còn là điều xa lạ, khi đó, bên thuê và bên dịch thuật sẽ sử dụng mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu để quy định một số nội dung mà hai bên sẽ phải thực hiện trong thời hạn hợp đồng.

Khi muốn dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để có thể hiểu hết được các nội dung của tài liệu, các công ty, doanh nghiệp được thuê biên dịch để dịch thuật tất cả các nội dung thông tin đó, khi đó, hai bên thuê và được thuê sẽ sử dụng mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu để quy định một số điều khoản mà hai bên phải thực hiện và quyền lợi mà các bên tham gia phải đảm bảo cho đối tác hợp đồng của mình. Các bạn hãy đọc kỹ những nội dung có trong mẫu hợp đồng để hoàn tất hợp đồng của mình.

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản cũng là mẫu hợp đồng mà bạn nên tham khảo nếu đang cần thuê người hoặc các trung tâm về mảng dịch thuật tài liệu, nội dung của hợp đồng xuất khẩu thủy sản sẽ nói rõ quá trình vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu về chất lượng hàng thủy sản, giá cả...

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu có một số nội dung quan trọng mà bạn bắt buộc phải có như thông tin đầy đủ của các bên tham gia hợp đồng, nội dung dịch vụ, thời hạn thực hiện, giá trị hợp đồng, phương thức và thời hạn thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, xử phạt do vi phạm hợp đồng, giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quy định các điều khoản chung mà hai bên phải thực hiện.

Sau khi hai bên đã thực hiện đầy đủ những nội dung quy định trong mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu và muốn chấm dứt hợp đồng sẽ phải bắt buộc có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật nhằm chấm dứt các điều khoản đã thỏa thuận trước đó, đồng thời biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật cũng giúp các bên tránh được những rủi ro pháp lý liên quan đến việc không thực hiện những điều khoản trong hợp đồng, chấm dứt mọi yếu tố có thể gây mâu thuẫn, tranh chấp về sau.

học thiết kế websiteBình luận của bạn