• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng mới nhất năm 2017

Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng mới nhất năm 2017

Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho những học sinh đã đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học năm 2017. Mời các bạn xem hướng dẫn cách ghi đơn dưới đây.

Hướng dẫn cách ghi phiếu đăng kí xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

.................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0): ghi đầy đủ họ tên của thí sinh bằng chữ IN HOA có dấu.

Giới tính: nếu là nữ ghi 1, nam ghi 0 vào ô bên cạnh.
 
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu): hai ô đầu là ngày, hai ô giữa là tháng, hai ô cuối là 2 số cuối của năm sinh. Ví dụ: 15 04 99.....

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi): ghi vào các ô bên cạnh, mỗi ô là một chữ số, nếu không nhớ xem lại chứng minh nhân dân để điền cho chính xác.
 
4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia): ghi rõ số báo danh được cấp trong kì thi THPT Quốc gia, ghi vào các ô bên cạnh, mỗi ô là một chữ số
 
5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi):..........................Email:.......................ghi số điện thoại và email giống trong hồ sơ đăng kí dự thi để có thể liên lạc được khi cần.

6. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh.

7. Năm tốt nghiệp THPT: nếu thi lại thì ghi năm thi tốt nghiệp THPT lần đầu, nếu thi năm 2017 thì ghi năm 2017.

8. Năm đoạt giải: ghi tên năm đạt giải các cuộc thi như thi học sinh giỏi, thi olympic.... nếu có.

9. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương: ghi tên môn đoạt giải vào ô bên trái và loại giải vào ô bên phải nếu có.


10. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2017 môn: nếu có tham gia thi Olympic thì ghi tên môn đó vào đây, không thì bỏ qua.

11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: ghi mã trường vào cột thứ hai, mã ngành/nhóm ngành vào cột thứ ba, tên ngành/nhóm ngành vào cột thứ 4, nếu hơn 5 trường thì ghi tiếp số thứ tự bên cột thứ tự. Bạn cần xem mã trường, mã ngành của trường đó để điền thông tin cho chính xác.
 
12. Địa chỉ báo tin: ghi rõ địa chỉ cụ thể để trường có thể liên lạc với bạn nếu trúng tuyển.

- Người làm đơn dán ảnh, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên trường THPT cho Hiệu trưởng xác nhận và kí tên.
Bình luận của bạn