Phím tắt xử lí dữ liệu và điều hướng của Excel

Không chỉ có phím tắt cho định dạng. Excel còn có những phím tắt giúp bạn xử lí dữ liệu và giúp bạn điều hướng trong Excel.

Không có gì là khó khi sử dụng phím tắt trong Excel. Bạn có thể sử dụng phím tắt mọi lúc mọi nơi. Bạn không cần phải đụng đến bé "chuột" ít nhất có thể. Sử dụng chuột trong Excel khá là lâu. Không phải là sử dụng chuột không tốt. Mà là nó chỉ lâu hơn việc bạn sử dụng phím nóng và các phím điều hướng khác. Tiếp tục với phần giới thiệu phím tắt thông dụng nhất. Lần này Tải Office sẽ gởi đến bạn phím tắt dùng để điều chỉnh các ô. Bên cạnh đó là phím tắt dùng để điều hướng trong bảng tính Excel.

Bạn không cần thiết phải học hết các phím tắt của Excel. Bạn nên chọn lọc các phím tắt bạn thường xuyên sử dụng nhất. Đừng ham hố học nhiều. Bạn cũng không nhớ bao nhiêu phím tắt đâu. Nhớ những gì bạn cần sử dụng là được. 

Các phím tắt lựa chọn ô trong Excel

Shift + Space : Chọn toàn bộ dữ liệu trong hàng.

Ctrl + Space : Chọn toàn dữ liệu trong cột.

Ctrl + Shift + * : Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.

Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + Space : Chọn toàn bộ bảng tính Excel. Bạn vẫn nên sử dụng Ctrl + A sẽ hữu hiệu và dễ nhớ hơn.

Ctrl + Shift + Page Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file Excel.

Shift + mũi tên: Chọn nhiều ô hơn trong bảng tính.

Shift + Page Down : Chọn nhiều ô chạy ngược xuống cuối trang. Tức là nếu bạn đang ở ô 360 thì bạn bấm phím tắt này thì Excel sẽ tự động chạy ngược lên. Từ 36 lên 119 sau đó lên 140 dần dần sẽ lên số 200 hoặc có thể hơn.

Shift + Page Up : Chọn nhiều ô chạy ngược lên đầu trang. Tức là nếu bạn đang ở ô 360 thì bạn bấm phím tắt này thì Excel sẽ tự động chạy ngược lên. Từ 360 lên 219 sau đó lên 150 dần dần sẽ lên số 1.

Shift + Home: Chọn nhiều ô đầu tiên của hàng.

Ctrl + Shift + Home: Chọn về đầu tiên của bảng tính.

Ctrl + Shift +  End: Chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính

Các Phím Tắt Quản Lý Trong Các Vùng Lựa Chọn

F8: Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn. Sau khi bấm F6, bạn sử dụng thêm các phím mũi tên

Shift +  F8: Thêm một dãy các ô để lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên và Shift + phím mũi tên để thêm vào lựa chọn.

Enter / Shift + Enter: Di chuyển ô hiện tại xuống, lên

Tab /  Shift + Tab: Di chuyển lựa chọn ô hiện tại sang phải, trái

Esc: Hủy bỏ vùng đang chọn.

Phím Tắt Excel Chỉnh Sửa Bên Trong Ô

Shift + mũi tên trái / Shift + mũi tên phải: Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên trái, bên phải.

Ctrl + Shift + mũi tên trái / Ctrl + Shift + mũi tên phải: Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên trái, bên phải.

Shift + Home / Shift + End: Chọn từ con trỏ văn bản đến đầu, đến cuối của ô.

Phím tắt điều hướng trong Excel

Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính.

Page Down / Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính.

Alt + Page Down / Alt + Page Up: Di chuyển màn hình sang phải/ trái trong một bảng tính.

Tab / Shift + Tab: Di chuyển một ô sang phải/ sang trái trong một bảng tính.

Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.

Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.

Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.

Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm - Find).

Ctrl +  H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế - Replace).

Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm trước đó.

Ctrl + G (hoặc F5 ): Hiển thị hộp thoại 'Go to'.

Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải: Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.

Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete.

Trong bảng tổng hợp có một số phím tắt bạn ít sử dụng. Hãy chọn những phím tắt phù hợp nhu cầu trước khi học hết bảng tổng hợp này.

Tải Office hi vọng bạn sẽ thực hiện công việc nhanh hơn với bộ phím nóng này.

học thiết kế website



Bình luận của bạn