PhÓ tỪ lÀ gÌ? phÂn loẠi phÓ tỪ nhƯ thẾ nÀo?

Phó từ thường dùng kèm với động từ, tính từ. Chức năng của phó từ là làm thành tố phụ trong cụm động từ, cụm tính từ khi các cụm từ tham gia cấu tạo thành phần câu. Vậy phó từ là gì và được phân loại như thế nào?

Phó từ là gì?

Phó từ là những từ biểu thị ý nghĩa về quan hệ giữa quá trình và đặc trưng với thực tại, biểu thị ý nghĩa về cách thức nhận thức và phản ánh các quá trình và đặc trưng trong hiện thực.

Phân loại phó từ

  •  Phó từ chỉ thời gian: đã, đang, sẽ, vừa, mới, sắp, từng…
  •  Phó từ chỉ sự khẳng định, phủ định: không, chưa, chẳng (chả), có..
  •  Phó từ chỉ ý nghĩa mệnh lệnh: hãy, đi, thôi, đừng, chớ, hẵng,…
  •  Phó từ chỉ sự so sánh, tiếp diễn: cũng, đều, vẫn, còn, mải, lại, cứ, mãi, nữa…

  •  Phó từ chỉ mức độ: rất, quá, lắm, khá, khí, hơi…
  •  Phó từ chỉ ý nghĩa kết thúc, hoàn thành của hành động: xong, rồi…
  •  Phó từ chỉ kết quả: mất, được, lấy…
  •  Phó từ chỉ hướng diễn biến: ra, lên, xuống, đi, lại, sang, qua, lại, đến, vào…
  •  Phó từ biểu thị sự đánh giá bất lợi: cho, phải…
  •  Phó từ chỉ tần số: thường, hay, năng, thường xuyên, luôn, luôn luôn…

Tóm lại, phó từ cũng giống như những từ loại khác trong tiếng Việt giúp chúng ta vận dụng vào trong đời sống. Nếu biết sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm phó từ sẽ giúp mỗi chúng ta có thêm nguồn kiến thức phong phú.

laginhi.com là site con của Tải office được sát nhập vào tháng 12/2017
học thiết kế websiteBình luận của bạn