• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • cách sử dụng hàm trim
Thẻ:

cách sử dụng hàm trim

 ( 1 bài viết )

Với một dữ liệu lớn có quá nhiều khoảng trống dư thừa, việc loại bỏ nó bằng phương pháp thủ công là hết sức vất vả. Hàm TRIM trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.


Loại bỏ khoảng trống dư thừa khỏi văn bản bằng hàm TRIM trong Excel

Khi làm việc trên Excel, chúng ta có thể gặp các dữ liệu chứa nhiều khoảng trống không cần thiết, dẫn đến việc nhận được kết quả sai khi thiết lập công thức liên quan đến các ô đó. Các dữ liệu này thường là các báo cáo kết xuất từ phần mềm, các tài liệu tải về từ internet,… Với một dữ liệu lớn có quá nhiều khoảng trống dư thừa, việc loại bỏ nó bằng phương pháp thủ công (delete ở từng ô) là hết sức vất vả. Hàm TRIM trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.

Xem chi tiết