• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • cách tính tuổi trong excel
Thẻ:

cách tính tuổi trong excel

 ( 1 bài viết )

Thay vì phải trừ một cách thủ công lấy năm này trừ năm kia để tính tuổi thì bài viết này sẽ giúp bạn tính tuổi tự động và bạn chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh mà thôi.


Hướng dẫn chi tiết cách tính tuổi trong Excel

Bài viết này sẽ giúp bạn tính tuổi theo các điều kiện cơ bản như: tính tuổi thông thường; tính tuổi với điều kiện đủ 365 ngày mới tính 1 tuổi; tính tuổi đầy đủ số năm, số tháng, số ngày sinh.

Xem chi tiết