• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • cấp giấy phép khai thác thuỷ sản
Thẻ:

cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

 ( 1 bài viết )

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, số hiệu tàu đánh bắt cá, phương pháp đánh bắt, phư


Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản và các thủ tục kèm theo

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, số hiệu tàu đánh bắt cá, phương pháp đánh bắt, phương pháp bảo quản thủy sản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại đây.

Xem chi tiết