• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • cấp lại chứng minh nhân dân download
Thẻ:

cấp lại chứng minh nhân dân download

 ( 1 bài viết )

Theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu mới 12 số cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để chứng minh nhân dân. Nếu bạn bị mất chứng minh hoặc chứng minh nhân dân


Cách ghi đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu mới 12 số cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân. Nếu bạn bị mất chứng minh hoặc chứng minh nhân dân bạn quá cũ không thể nhìn rõ thông tin, hay bạn muốn cấp mới chứng minh theo mẫu mới nhất hiện nay thì đơn cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân là lá đơn cần thiết để để sử dụng trong những trường hợp đó. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn bên dưới.

Xem chi tiết